گزارش کوتاهی از تظاهرات در حمایت از جنبش معلمان کشور!

امروز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ در حمایت از مبارزات و اعتراضات معلمان تحت ستم و مبارز در ده‌ها شهر کشور علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی تظاهرات ایستاده‌ای در مقابل کنسولگری رژیم در شهر لندن از سوی سازمان‌ها و فعالین سیاسی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این حرکت با سر‌ دادن شعار‌ها‌یی به زبان‌های انگلیسی و فارسی حمایت خود را از تمامی خواست‌ها و مطالبات بر حق معلمان شامل اجرای رتبه بندی‌های واقعی، حق داشتن تشکل مستقل، تضمین امنیت شغلی و تامین حق معیشت و منزلت آموزگاران زحمت‌کش ایران و آزادی تمامی معلمان زندانی اعلام کردند.

برخی از شعارهای سرداده توسط شرکت کنندگان شده به این شرح بودند:
مرگ بر جمهوری اسلامی
معلم زندانی آزاد باید گردد!
از معلمین اعتصابی دفاع کنیم!
کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد اتحاد!
معیشت، منزلت، حق مسلم ماست!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد! و …

در جریان این حرکت برخی از شعارهای نوشته شده در حمایت از معلمان و علیه حکومت، بر روی درب کنسولگری رژیم چسبانده شد.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن یکی از نیروهای فراخوان دهنده این تظاهرات بودند. این حرکت اعتراضی از ساعت یک بعدازظهر آغاز و در ساعت دو نیم بعدازظهر خاتمه یافت.

جمهوری اسلامی دشمن زحمت‌کشان نوکرغارتگران نابود باید گردد!
زنده باد آزادی!
پیروز باد انقلاب!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۲۷ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱

متن کامل با فرمت پی دی اف