گزارشی از بزرگداشت سالگرد جنبش 1401 در لندن!

متن کامل با فرمت پی دی اف

بعدازظهر امروز شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ (برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۲) به مناسبت اولین سالگرد خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ تظاهرات بزرگی در میدان “ترافلگار اسکوئر” لندن از سوی نیروهای چپ و مبارز برگزار شد. در این تظاهرات تعداد بسیار زیادی از نیروها و احزاب و افراد چپ و سوسیالیست برای بزرگداشت اولین سالگرد جنبش انقلابی مردم ایران شرکت کردند و یاد جانباختگان این جنبش عظیم را گرامی داشته و خواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان جنبش اخیر را فریاد زدند.

این تظاهرات از ساعت ۱۴ آغاز شد و شرکت کنندگان در حرکت با برپایی یک تریبون و عکس‌ها و بنرهای بزرگ حاوی شعارهای ضد رژیم جمهوری اسلامی و جنایات این رژیم علیه کارگران و خلق‌های تحت ستم و پرچم‌های سرخ محل تظاهرات را تزیین کردند و به افشاگری علیه حکومت در محل پرداختند. برخی از این شعارها و متون بنرها از این قرار بودند: “زنده باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!”، “نابود باد رژیم جمهوری اسلامی”، “برقرار باد حکومت شورایی”، “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر”، “مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر جمهوری اسلامی” و … همچنین در طول تظاهرات شعارهای زیادی به زبان‌های انگلیسی و فارسی نظیر “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده”، “شکنجه و قتل باید پایان یابد”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و … سرداده شد.

در طول حرکت ترانه سرودهای مبارزاتی پخش می‌شد و سخنرانی‌های متعددی به زبان‌های فارسی و انگلیسی در افشای جنایات جمهوری اسلامی و حمایت‌های قدرت‌ها و رسانه‌های امپریالیستی از این رژیم و در دفاع از مبارزات رهایی بخش مردم ایران صورت گرفت. از جمله برخی از فعالین چپ و کمونیست انگلیسی نیز در حمایت از مبارزات کارگران و توده‌های تحت ستم سخنانی ایراد کردند. 

یکی از این سخنرانان رفیق محمد هشی بود که در صحبت‌های خود به زبان انگلیسی ضمن اشاره به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در شهریور ماه ۱۴۰۱ و آغاز یک جنبش بزرگ و قهرآمیز توده‌ها در شهرهای ایران برای آزادی و برابری بر ضرورت دفاع از این جنبش توسط انسان‌های آزادیخواه تاکید نموده و سیاست‌های حمایت‌گرانه دولت‌های امپریالیستی از جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در طول این تظاهرات اطلاعیه‌های زیادی به زبان انگلیسی در مورد شرایط ایران و وضع جنبش انقلابی توده‌ها در میان بازدید کنندگان از محل پخش شد. 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان ضدامپریالیستی دمکراتیک ایرانیان در انگلستان از زمره فراخوان دهندگان این تظاهرات بودند که تا ساعت ۱۷ به طول انجامید. رفقا با پخش اطلاعیه‌های انگلیسی به صحبت با عابرین در مورد شرایط ایران پرداخته و به سوالات آنها پاسخ می‌دادند.   

یکی از نکات این تظاهرات این بود که تعدادی از نیروهای طالبان سلطنت با تجمع در میدان و سردادن شعارهایی نظیر “زنده باد کینگ پهلوی” و “مرگ بر سه مفسد، ملا چپی مجاهد” و “جاوید شاه” سخنرانی‌هایی در محکومیت شعار جمهوری و علیه نیروهای انقلابی ایراد کرده و همچنین شروع به ایجاد مزاحمت و تحریک برای درگیری با نیروهای چپ و سایر نیروهای حاضر در میدان نمودند که با دخالت پلیس قادر به پیشبرد نقشه‌های ارتجاعی خود نشدند و تنی چند از اوباشان آنها توسط پلیس دستگیر شدند. البته سلطنت طلبان وقتی دیدند برنامه‌هایشان پیش نمی‌رود خود را به تظاهرات نیروهایی که تحت نام “زن زندگی آزادی” با برپایی یک استیج بزرگ در قسمت دیگری از این میدان جمع شده بودند چسبانده و سعی کردند تظاهرات آنها را به نام خود کنند و در آنجا نیز برخوردها و تنش‌هایی به وجود آوردند و بار دیگر ماهیت ارتجاعی طالبان سلطنت را در مقابل چشم همگان قرار دادند.

هر چه توفنده‌تر باد مبارزات کارگران و خلق‌های تحت ستم ایران علیه امپریالیسم و  رژیم وابسته جمهوری اسلامی!
جاودان باد خاطره همه جانباختگان جنبش مردمی در سال ۱۴۰۱!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳