گزارشی از آکسیون 21 اکتبر در آمستردام!

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۲۱ اکتبر با فراخوان “کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند” که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران بخشی از آن می‌باشند آکسیونی در میدان دام آمستردام برگزار گردید. 

این آکسیون در حمایت از مبارزات مردم ستمدیده ایران و دفاع زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و همچنین علیه صهیونیسم و جنایات دولت اشغالگر اسرائیل و دفاع از مردم رنجدیده فلسطین سازمان یافته بود. محل آکسیون همچون همیشه با بنرهای بزرگ حاوی تصاویری از جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم تحت ستم ایران و همچنین شعارهای مختلف نظیر مرگ بر امپریالیسم و نابود باد رژیم جمهوری اسلامی و … تزئین شده بود. با توجه به جنایات ارتش اسرائیل در غزه شعارهایی علیه دولت اسرائیل در محل آکسیون نصب شده بود و سرودهای مترقی عربی از بلندگو پخش می‌شد. این موارد با توجه به جو کنونی علیه جنایات اسرائیل در غزه توجه زیادی را به خود جلب می‌کرد و باعث شده بود تعداد بسیاری از عابرین از محل برگزاری آکسیون دیدن کنند. با توجه به برنامه‌های دیگری که در میدان دام وجود داشت محل آکسیون خیلی شلوغ و تعداد بازدیدکنندگان از تجمع زیاد بود. برای نمونه در تمام مدتی که آکسیون بر قرار بود یعنی از ساعت ۱۲ تا ساعت ۴ بعدازظهر بحث و گفتگو به خصوص در مورد فلسطین جریان داشت. 

فعالین چریکهای فدایی خلق با گذاشتن میز کتاب و توزیع انتشارات سازمان پاسخ‌گوی پرسش‌های گوناگون بازدیدکنندگان در مورد مسائل مختلف از جمله درگیر‌ی‌های غزه بودند. ما در این بحث‌ها از حق تعیین سرنوشت خلق فلسطین دفاع کرده و بر این امر تاکید داشتیم که باید با نابودی صهیونیسم و امپریالیسم شرایط دمکراتیکی بر قرار شود تا توده‌های ساکن این سرزمین آزادانه سرنوشت خود را تعیین کنند. این موضع با استقبال خیلی از بازدید کنندگان مواجه می‌شد به جز یک مورد که نامبرده خود را طرفدار دولت اسرائیل معرفی می‌کرد.

این آکسیون مبارزاتی در شرایط شلوغی شدید میدان دام سر انجام پس از ۴ ساعت با موفقیت پایان یافت.

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
نابود با امپریالیسم و صهیونیسم!
زندانی سیاسی ،کارگر زندانی آزاد باید گردد!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
اکتبر ۲۰۲۳