پیرامون اقدام رسوای دولت بلژیک در آزادی دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی!

متن کامل با فرمت پی دی اف

بر اساس اعلام رسمی خبرگزاری‌ها، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش که به اتهام اعمال تروریستی و جاسوسی علیه مخالفین جمهوری اسلامی دستگیر و در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، در توافقی ننگین بین دولت بلژیک با مقامات جمهوری اسلامی آزاد و به تهران برگردانده شد. او یکی از دیپلمات – تروریست‌های حکومت در اروپا بود که در حین سازماندهی عملیات بمب گذاری علیه سازمان‌های اپوزیسیون در خارج کشور و همچنین مدیریت شبکه جاسوسی این رژیم در اروپا دستگیر و پس از محاکمه در زندانی در بلژیک به سر می‌برد.

آزادی این تروریست تبهکار توسط دولت بلژیک به بهانه “معاوضه” با یک “توریست بلژیکی زندانی” در تهران، موجی از نفرت عمومی علیه قدرت‌های امپریالیستی و منجمله دولت بلژیک را برانگیخت. اسدالله اسدی تبهکار و تروریست در شرایطی در جهت تقویت رژیم جمهوری اسلامی و با دهن کجی دولت بلژیک علیه مردم ایران، آزاد و به تهران اعزام می‌شود که نمایندگان گوناگون قدرت‌های امپریالیستی در بحبوحه انقلاب مردم ایران علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، در پز کاسه داغتر از آش، در همه جا به راه افتاده و کوشیدند خود را هم‌صدا با مردم ایران و مخالف جمهوری اسلامی نشان دهند. اما آنها با استفاده از تاکتیک‌های مختلف، نظیر رواج دادن شعارهای مبهم و انحرافی‌ای نظیر “زن زندگی آزادی”، و “انقلاب زنانه” خواندن انقلاب توده گرسنه و تحت ستم ایران، و در کنار آن برپایی فستیوال‌های “گیس بُران” و یا با ترتیب دادن نمایش‌های فریبکارانه دیگر در واقع می‌کوشیدند مبارزات انقلابی مردم ایران را از مسیر اصلی خود منحرف سازند. بی‌شک هرچه زمان بگذرد مشت اینان با پشتیبانی خود از جمهوری اسلامی در نزد مردم ما بازتر می‌‌شود. در این مدت آنها همچنین با تشدید حشر و نشر با نیروهای وابسته و ارتجاعی و یا سازشکار ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی در راهروهای پارلمان‌ها و مجالس اروپایی، سعی کردند خود را “دشمن” جمهوری اسلامی و “دوست” مردم ما و انقلاب “دمکراتیک” آنها جا بزنند. از این طریق تمام سعی‌شان این بود که به کمک همان نیروهای رنگارنگ مرتجع، مبارزات مستقل توده‌های به پا خاسته در داخل کشور علیه نظم ضد خلقی و دیکتاتوری حاکم را به بیراهه کشانده و توجه توده‌های ایران را به اهداف خود جلب کنند. با همه این تلاش‌ها، اما در عمل ثابت شد که آنها با رواج شعارهای انحرافی در جنبش انقلابی ایران و با اقدامات خود، عملا به جمهوری اسلامی برای انحراف مبارزات مردم ایران و سرکوب انقلاب آنها تا جایی که امکان داشت یاری رسانده و فضا دادند.

آزاد کردن اسدالله اسدی، دیپلمات تبهکار جمهوری اسلامی و استرداد او به ایران توسط دولت بلژیک یک اقدام آشکار ضد خلقی و کثیف توسط دشمنان مردم ماست که باید محکوم گردد. این اقدام رسوا نه برای اولین بار است که اتفاق افتاد و نه این که دولت بلژیک تنها دولت امپریالیستی است که یک مجرم شناخته شده جمهوری اسلامی را به ایران فرستاده است. پیش از این هم دولت‌های امپریالیستی دیگر نظیر فرانسه و اتریش با آزاد کردن قاتلین مردم ایران و دیپلمات – تروریست‌های این حکومت که دستشان به خون مخالفین حکومت آغشته بود، ماهیت مردم ستیز  و عزم خود در حمایت از رژیم مزدورشان در ایران یعنی جمهوری اسلامی را بارها به عینه در مقابل نیروها و افراد آگاه به نمایش گذارده‌اند.

 در طول ۴۴ سال گذشته امپریالیست‌ها که فریاد و ادعای دفاعشان از “حقوق بشر” و “آزادی” و “دمکراسی” مردم ایران علیه جمهوری اسلامی “تروریست و “بنیادگرا” گوش فلک را کر کرده، در همه جا در عمل به حمایت‌های مادی و معنوی از این رژیم در مقابل مردم و کمک به آن در سرکوب انقلاب توده‌ها و مبارزین و انقلابیون پرداخته‌اند و در چارچوب این سیاست هر کجا نیز لازم شده تروریست‌ها و مزدوران آنها را به رغم ارتکاب به جنایات خونین در خاک خود آزاد کرده و برای ادامه جنایاتشان علیه مردم ایران به جمهوری اسلامی پس فرستاده‌اند.

در ورای رویداد اخیر (استرداد اسدالله اسدی)، یکبار دیگر این واقعیت که امپریالیست‌ها دشمن مردم ما، دشمن انقلاب مردمی و حامی سرمایه‌داران زالو صفت حاکم و رژیم جمهوری اسلامی هستند به عینه در مقابل هر کسی که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن دارد، به نمایش درآمد. این اقدام همچنین تو دهنی محکمی به نیروهای سازشکار و ارتجاعی اپوزیسیون بود که هنگام اعلام محکومیت قانونی این دیپلمات تروریست تبهکار در دادگاه بلژیک جشن و سرور بر پا کردند و فریبکارانه بر طبل رسوای این سیاست اهریمنی که گویا امپریالیست‌ها دوست مردم ما هستند و گویا در امر انقلاب و سرنگونی این رژیم ضد خلقی متحد کارگران و زحمت‌کشان، زنان و جوانان و خلق‌های تحت ستم ایران می‌باشند، کوبیدند و در پارلمان‌ها و اتاق‌های فکر جهنمی قدرت‌های امپریالیستی رژه رفتند و عکس دیدار با مقامات فریبکار درجه سه این پارلمان‌ها را به رزومه‌ی رسوای خود افزودند.

باید تأکید کرد که مبارزه رهایی بخش مردم مبارز ایران علیه رژیم سرکوبگر و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، بدون موضع گیری و مبارزه علیه امپریالیست‌ها و اربابان جهانی این رژیم _که بیش از چهل و چهار سال پیش در جریان کنفرانس گوادلوپ، چنین جرثومه‌های تبهکار و مزدوری را به جان مردم ما انداخته و تا این لحظه قاطعانه از موجودیت آن دفاع کرده اند_ امکان ناپذیر است. آزادی اسدالله اسدی، تروریست جمهوری اسلامی توسط اربابان این رژیم یک‌ بار دیگر بر این واقعیت صحه می‌گذارد.

هر چه توفنده‌تر باد مبارزات کارگران و توده‌های تحت ستم علیه دشمنانشان!

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

پیروز باد انقلاب ضد امپریالیستی دمکراتیک مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم!

با ایمان به پیروزی راهمان

چریک‌های فدایی خلق ایران

ششم خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۷ می ۲۰۲۳