مراسم روز جهانی کارگر در استکهلم سوئد!

روز یکشنبه اول ماه مه مراسم روز جهانی کارگر با شرکت تعداد زیادی از فعالین کارگری و چپ و کمونیست در شهر استکهلم سوئد با شکوه تمام برگزار شد. گردهمایی اولیه در ساعت ۱۰ صبح در میدان Kungsträdgården صورت گرفت. سپس از همین محل، راهپیمایی که تقریبا سه ساعت طول کشید انجام گرفت و در آخر در ساعت ۵ بعدازظهر برنامه با سرود انترناسیونال به پایان رسید. 

در محل تجمع اولیه تظاهر کنندگان، فعالین چريک‌های فدايی خلق با برافراشتن آرم سازمان و بنرهای مختلف مبادرت به گذاشتن میز کتاب نمودند که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.

تعداد قابل توجهی ماهنامه کارگری ارگان کارگری سازمان و نشریه پیام فدایی همراه با اعلامیه‌های چريک‌های فدایی خلق به مناسبت روز کارگر و جنگ اوکراین به زبان‌های فارسی، سوئدی و انگلیسی در میان شرکت کنندگان توزیع شد. در این گردهمایی نماینده‌ی حزب چپ سوئد سخنرانی داشت و مراسم سرودخوانی نیز برگزار شد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه گشت. 

ایرانیان شرکت کننده در این مراسم که از جریانات مختلف سیاسی بودند در مورد جنگ اوکراین و وضعیت فقر و گرانی در ایران بحث کرده و از مبارزات کارگران، معلم‌ها، دانشجویان و … حمایت می‌کردند و اکثر آنها  وقوع شورش‌های گرسنگان را چشم‌انداز محتمل وضع کنونی و مبارزات جاری مردمی  می‌دیدند.

فعالین سیاسی هر یک تحلیل‌ها و مواضع خود را تبلیغ می‌کردند. فعالین سازمان نیز به بحث و گفت‌وگو با ایرانیان حاضر در این مراسم مشغول بودند.

رفیق جوانی ضمن پرسش از انشعاب‌های سازمان گفت: خوشحالم که شما مخالف اکثریتی‌ها هستید من به چريک‌های فدایی خلق و افکارشان گرایش دارم. تقریبا تعداد زیادی از مراجعین معتقد بودند که چریک‌های فدایی خلق جریان اصلی و اصیل بازمانده از سازمان فدایی می باشد. برخی از جوان‌ها با اشاره به آرم سازمان تاکید می‌کردند که این تشکیلات راه رفیق امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده را ادامه می‌دهد. در این میان کسانی بودند که آرم چریک‌ها مورد توجه آنها قرار گرفته و در کنار آن  عکس می‌گرفتند.

در این برنامه شاهد رفقای کردی بودیم که ضمن آرزوی موفقیت برای سازمان اعلامیه و نشریه می‌خواستند و با اشتیاق آنها را بر می‌داشتند.

یکی دیگر از بحث‌های رایج در محل، گفت‌وگو  در مورد دادگاه حمید نوری و حکم او بود. البته اکثرا اطمینانی به اجرای حکم نداشتند. همچنین یک مادر سوئدی با دیدن بنرها در مورد وضعیت ایران و جمهوری اسلامی به فرزندش توضیح می‌داد.

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث و گفت‌وگو جنگ اوکراین بود. یک رفیق افغان از برخورد غیر انسانی مقامات ایران با افغان‌ها از جمله، متوقف کردن افغانستانی‌ها در فرودگاه‌های ایران، فشار بر آنها و از دست دادن پرواز صحبت می‌کرد و می‌گفت با شرایط فعلی نمی‌شود به ایران سفر کرد. برخی خواهان کتاب جدید  رفیق اشرف دهقانی بودند. جوان‌هایی با تلفن دستی‌شان از آدرس‌های ارتباطی با چریک‌ها عکس می‌گرفتند. نکته جالب دیگر سه نفر بودند که از تبریز آمده بودند و جویای اعلامیه سازمان به زبان ترکی شدند. آنها با علاقه تمام از رفیق اشرف صحبت می‌کردند و معتقد بودند که فصل‌های درخشان مبارزات مردم و سازمان چریک‌ها در ایران مدیون رفقای چريک‌های تبریز است.

در ساعت ۵ بعد از ظهر مراسم گرامی‌داشت روز جهانی کارگر با موفقیت همراه با سرود انترناسیونال به پایان رسید.

پیروز باد مبارزات طبقه کارگر! 

مرگ بر امپریالیسم و نوکرانش!

سازمان هواداران چريک‌های فدایی خلق ایران در سوئد-استکهلم 
۲ ماه می ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف