لندن: گزارش کوتاهی از تظاهرات علیه جمهوری اسلامی!

متن کامل با فرمت پی دی اف

از ساعت ۲ تا ۴ بعداز ظهر امروز شنبه ۲۹ جولای ۲۰۲۳، گردهمایی بزرگی در محکومیت اعدام‌های جمهوری اسلامی و در حمایت از خواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی در میدان ترافلگار اسکوئر لندن برگزار شد. 

این گردهمایی بزرگ با پایان یک تحصن ۱۰ روزه از سوی برخی از فعالین سیاسی در این میدان هم‌زمان بود که با خواست توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی برگزار شده بود. 

در این تجمع بزرگ که تعداد بسیار زیادی از فعالین چپ و سوسیالیست از جریانات مختلف در آن شرکت کرده بودند، چندین سخنرانی به زبان‌های فارسی و انگلیسی صورت گرفت. در یکی از این سخنرانی‌ها که توسط رفیق محمد هُشی از زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به زبان انگلیسی ایراد شد، سخنران ضمن اشاره به گوشه‌ای از احکام اعدام‌های وحشیانه حکومت و همچنین چشم بستن قدرت‌های جهانی حامی این رژیم بر این جنایات توسط جمهوری اسلامی بر ضرورت فشار افکار عمومی مردم آزادیخواه بریتانیا بر نمایندگان پارلمان و دولت این کشور برای قطع حمایت آنان از جمهوری اسلامی تاکید کرد.

در طول این تظاهرات شعارهای بسیار زیادی به زبان‌های فارسی و انگلیسی نظیر “مرگ بر جمهوری اسلامی”،”جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد”، “کارگر زندانی، معلم زندانی، دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد”، “به سرکوب و شکنجه باید پایان داده شود” ، “قربانی کردن زنان را متوقف کنید”، “زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم” و “زنده باد همبستگی بین المللی” و … سرداده شد.

همچنین در طول حرکت از سوی فعالین چریکهای فدایی خلق در لندن و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان که از فراخوان دهندگان این حرکت مبارزاتی بودند  تعداد بسیار زیادی اطلاعیه‌های افشاگرانه در میان جمعیت پخش شد. 

در جریان این تظاهرات مردم و عابرین از بنرهای بزرگ مبارزاتی و تصاویر جانباختگان خیزش‌های اخیر که در میدان بر پا شده بود، دیدن می کردند اطلاعیه می‌گرفتند و از اهداف و شعارهای تظاهر کنندگان حمایت می‌کردند. یک جوان فلسطینی با دیدن آرم چریکهای فدایی خلق ایران بر پیوند مبارزاتی خلق‌های فلسطین و ایران تاکید کرد و از روابط مبارزاتی و رفیقانه بین سازمان چریکهای فدایی خلق با جریانات چپ و مارکسیست فلسطینی یاد کرد. او برای کارگران و زحمتکشان ایران در مسیر سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی آرزوی موفقیت کرد و از آرم و شعارهای سازمان عکس گرفت. جوانان و نوجوانان زیادی ضمن گوش فرا دادن به سخنرانی‌های انگلیسی از تظاهر کنندگان اطلاعیه می‌گرفتند. 

جمهوری اسلامی ماحصل گوادلوپ ننگت باد، مرگت باد!
جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!
زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۲۹ جولای ۲۰۲۳