لندن: گزارشی از آکسیون علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی!

متن کامل با فرمت پی دی اف

در اعتراض به موج اعدام‌های وحشیانه اخیر جمهوری اسلامی، روز شنبه ۱۰ جون ۲۰۲۳ آکسیونی در میدان “ترافلگاراسکوئر” شهر لندن برگزار شد. محل آکسیون در یکی از پر رفت و آمدترین نقاط لندن قرار دارد و همین باعث شد که تعداد بسیار زیادی از عابرین و توریست‌ها از کشورهای مختلف در محل آکسیون از عکس‌ها وبنرهای بزرگی که گوشه‌ای از جنایات رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و همچنین مبارزات حق طلبانه مردم ما علیه این رژیم را منعکس می‌کرد، دیدن کنند. شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “نان، کار، مسکن، آزادی”، زنده باد سوسیالیسم”، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر” (به زبان‌های فارسی و انگلیسی) و … به همراه پرچم‌های سرخ، آرم چریک‌های فدایی خلق ایران و عکس‌های جانباختگان قیام‌های سالهای اخیر در محل آکسیون قرار گرفته بود و تعداد زیادی از عابرین، ضمن فیلمبرداری و گرفتن عکس این بنرها با رفقا به گفتگو در مورد اهداف آکسیون و شرایط ایران می‌پرداختند. از جمله یک زن و شوهر آمریکایی در جریان صحبت‌های خود می‌گفتند که ما به خاطر جنایات آمریکا در حق مردم ایران از شما معذرت می‌خواهیم. رفقا با مطرح کردن این که مردم ایران و مردم آمریکا دشمنی‌ای با یکدیگر ندارند، تاکید می‌کردند که به دلیل سیاست‌های امپریالیستی دولت آمریکا نه تنها مردم ایران بلکه کارگران و زحمتکشان آمریکا نیز هزینه می‌پردازند.

عده دیگری از بازدید کنندگان خارجی از محل آکسیون موافقت خود با شعار “مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر” را ابراز نموده و برای برگزار کنندگان این آکسیون و مردم ایران در مبارزاتشان آرزوی موفقیت می‌کردند. در طول این حرکت افشاگرانه اعلامیه‌های زیادی به زبان انگلیسی با عنوان “موج اعدام‌های وحشیانه جمهوری اسلامی باید متوقف شوند”، در میان عابرین پخش شد.

در این آکسیون چند سخنرانی به زبان انگلیسی صورت گرفت که در جریان آن رفیق سخنران ضمن جلب توجه افکار عمومی به مساله اعدام‌ها و سرکوب و کشتار مخالفین و زندانیان سیاسی بر ضرورت حمایت افکار عمومی مردم آزادیخواه و فشار آنها بر نمایندگان خود درمجلس به منظور قطع حمایت دولت بریتانیا از جمهوری اسلامی تاکید کردند. در پایان این سخنرانی‌ها شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “زنده باد همبستگی بین المللی” سرداده شد.

این آکسیون موفق مبارزاتی از ساعت ۱۳ آغاز و در ساعت ۱۵ به پایان رسید.
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان از فراخوان دهندگان این آکسیون موفق مبارزاتی بودند.

جمهوری اسلامی، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد، مرگت باد!
زنده باد انقلاب!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
بیستم خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۰ جون ۲۰۲۳