کشتار مردم

به‌ یاد جاودانه پزشک انقلابی ارنستو چه گوارا! برادر کوچکتر چه، مارتین گوارا نقل می‌کند که تجربیات او در گواتمالا...