گزارش کوتاهی از راهپیمایی روز جهانی کارگر در سیدنی–استرالیا

امسال گردهمایی برای گرامی‌داشت اول ماه مه روز جهانی کارگر، حدودا از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه در میدان “تاون هال” سیدنی در استرالیا آغاز شد. کارگران، نمایندگان احزاب چپ و نیروهای کمونیست و مترقی، و همچنین فعالین چپ و سیاسی از دیگر ملیت‌های ساکن سیدنی مانند ترکیه، ایران، افغانستان، هندوستان و از گرایشات مختلف در این گردهمایی شرکت کرده بودند. راهپیمایی حوالی ظهر شروع شد. در طول مسیر راهپیمایی شعارهای مختلفی در بزرگداشت روز جهانی کارگر و علیه امپریالیسم و بورژوازی جهانی سر داده شد. راهپیمایان با عبور از خیابان‌های مرکز شهر به مقابل پارلمان NSW رسیدند. سپس در این محل سخنرانی‌‌های متعددی راجع به حقوق کارگران و وضعیت بومیان استرالیا، گرم شدن زمین، و مسائل مربوط به دولت‌های کنونی در اقلیم استرالیا انجام شد. سخنرانان از رده‌های مختلف سنی بودند و فعالین پیر و جوان را تشکیل می‌دادند.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در سیدنی استرالیا نیز در مراسم این روز با حمل آرم سازمان و بنری از جنایت‌های جمهوری اسلامی وابسته به امپریالیسم شرکت کردند. آنها اعلامیه‌های مربوط به گرامی‌داشت روز جهانی کارگر و یورش روسیه به اوکراین (در چهار چوب جدال بین امپریالیست‌ها) را به زبان انگلیسی در میان جمعیت پخش نمودند. 

قابل ذکر است که مراسم بزرگداشت اول ماه مه  امسال (۲۰۲۲) در سیدنی مصادف شده بود با رقابت‌های انتخاباتی دو حزب “لیبرال” (که در دو دوره قبلی قدرت را در دست داشته اند) و حزب “لیبر” که تمام هم و غم خود را برای تصاحب قدرت دولتی در این انتخابات متمرکز کرده است. در همین راستا حزب لیبر برای جمع کردن رای‌های مردم تا جایی که می‌توانست نیروهای تحت نفوذ خویش در اتحادیه‌های زرد و رسوایی نظیر اتحادیه‌های مربوط به بخش ترانسپورت و کارخانجات، معلمان، پرستاران و … را به صحنه آورده بود تا با به راه انداختن راهپیمایی و تجمعات در حمایت از “لیبر”، به اصطلاح نفوذ خود در میان کارگران را به رخ حزب رقیب یعنی  حزب”لیبرال” بکشد.  

زنده باد روزجهانی کارگر!
پیروز باد مبارزات طبقه کارگر در سراسر جهان!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران سیدنی – استرالیا
روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
اول ماه مه  ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف