گزارش کوتاهی از راهپیمایی اول ماه مه در لندن

روز یکشنبه شهر لندن در انگلستان شاهد راهپیمایی بزرگی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر بود.

در دو سال گذشته به دلیل اپیدمی کرونا فعالین کارگری و نیروهای سیاسی از برگزاری این مراسم خودداری کرده بودند. اما امسال پس از یک وقفه طولانی این تظاهرات از مقابل کتاب‌خانه مارکس شروع و تا میدان معروف “ترافلگار” که از مراکز معروف توریستی این شهر می‌باشد ادامه یافت.

جدا از فعالین سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ انگلستان، سازمان‌های سیاسی چپ از کشورهای گوناگون از جمله فعالین چپ ایرانی از جمله فعالین چريک‌های فدايی خلق ایران نیز در این حرکت حضور داشتند.

حضور نیروهای سیاسی چپ از کشور ترکیه همچون گذشته وسیع‌تر بود. راهپیمایان در طول حرکت در دفاع از خواست‌ها و مطالبات طبقه کارگر و ضرورت همبستگی با مبارزات کارگران در چهار گوشه جهان شعار می‌دادند.

مخالفت با جنگ ارتجاعی در اوکراین نیز در بنرها و پارچه‌نوشته‌هایی که راهپیمایان حمل می‌کردند به روشنی دیده می‌شد.

پس از این‌که راهپیمایان به میدان ترافلگار رسیدند تعدادی از نمایندگان سندیکاها سخنرانی کرده و یک دسته کر از زنان مبارز کشور ترکیه به نام” گروه کر زنان رنگین” به همراهی “ایلمای اکایا” چند آهنگ خواندند که با استقبال مردم مواجه شد به خصوص آهنگ “بلا چا”.

پس از این اجرا مراسم گرامی‌داشت روز جهانی کارگر به تدریج پایان یافت.

فعالین چريک‌های فدايی خلق ایران- لندن 
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱ مه ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف