گزارش کوتاهی از برگزاری روز جهانی زن در هلند

متن کامل با فرمت پی دی اف

در تاریخ چهارشنبه 8 مارس، روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش، به روال سال های اخیر با فراخوان “کمیته 8 مارس هلند” مراسمی در میدان دام آمستردام برگزار شد. کمیته دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران-هلند که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن هستند با انتشار فراخوانی در این مراسم فعالانه شرکت کردند. این مراسم در ساعت 6 بعدازظهر در میدان دام آمستردام آغاز شد. در این مراسم تعداد قابل توجهی از فعالین سیاسی ایرانی و هلندی و دیگر کشورها و نیروهای چپ و مبارز هلندی و فعالین زنان شرکت کردند. محل مراسم با بنرهایی در رابطه با روز جهانی زن و برابری و آزادی از سوی نیروهای برگزارکننده و دیگر نیروهای شرکت کننده و همچنین تصاویری از زنان رزمنده چریک فدایی خلق که در راه آزادی و سوسیالیسم جان باخته اند و همچنین عکس های تعدادی از زنان و مردان جنبش انقلابی مردم ایران در سال 1401 تزئین شده بود.

این مراسم اکثرا به سخنرانی هایی از سوی زنان چپ و مبارز ایرانی و همچنین فعالین زنان از هلند، اوکراین، سوریه، کردستان و آمریکای لاتین و … اختصاص داشت که سخنرانان گوشه ای از وضع زندگی، کار و مبارزات زنان در نظام سرمایه داری در این کشورها را به زبان های هلندی و انگلیسی برای حضار بیان کردند. در این سخنرانی ها بر اهمیت انقلاب مردم ایران و نقش برجسته زنان ایرانی در این جنبش تاکید شده بود. در جریان این گردهمایی برخی نیروهای چپ و کمونیست هلندی نیز حضور داشتند که با خواندن سرودهای انقلابی شور خاصی به مراسم بخشیدند. فعالین سیاسی ایرانی در هلند، کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران-هلند، فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند، فعالین حزب کمونیست ایران، سازمان 8 مارس ایران و افغانستان، فعالین سازمان فداییان اقلیت و فعالین سیاسی مبارز منفرد هم در این حرکت حضور داشتند که پس از یک و نیم ساعت، با ختم این گردهمایی در میدان دام، جمعیت به سوی میدان Waterloeplein به راهپیمایی و سردادن شعار پرداختند. تظاهرکنندگان در حالی که گروه های مختلف موسیقی از کردستان و آمریکای لاتین در مسیر راهپیمایی با استفاده از طبل و سوت موسیقی پخش کرده و توجه جمعیت را به خود جلب می کردند شعار می دادند “زنده باد آزادی، زنده باد برابری” و “8 مارس، روز زن، 8 مارس، تعطیل!” و … در محل اجتماع در انتهای مسیر نیز تا مدتی مراسم رقص و شادی از سوی زنان و مردم ملیت های مختلف ادامه داشت. مراسم روز جهانی زن یک مراسم موفق بود که مورد استقبال وسیع قرار گرفت.

گرامی باد 8 مارس روز جهانی کارگر!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

10 مارس 2023