گزارش کوتاهی از آکسیون علیه جمهوری اسلامی در میدان دام آمستردام!

روز شنبه ۳۰ جولای به دعوت “کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران -هلند” که فعالین چریک‌های فدایی خلق در آمستردام از اعضای فعال آن می‌باشند، تظاهراتی در میدان دام آمستردام هلند برگزار شد. این آکسیون در حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران که در زیر سلطه رژیم ددمنش جمهوری اسلامی لحظه ای از مقاومت و مبارزه باز نمانده اند و همچنین در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگران و معلمان و بازنشستگان زندانی صورت گرفت. در شرایطی که رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی یورش وسیعی را به کارگران و آزادیخواهان و همه مخالفین این استبداد مذهبی سازمان داده است، فراخوان دهندگان این حرکت ضمن افشای این تهاجم ضد مردمی با فریاد”زندان شکنجه کشتار ملغی باید گردد” خواهان ” آزادی زندانیان سیاسی” ، “کارگران زندانی”، زنان مبارز زندانی” و … شدند. همچنین یک نوار صوتی که به تشریح قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و یادآوری بخشی از از جنایات رژیم سرکوبگر اسلامی علیه کارگران زحمتکشان ایران و خلق‌های تحت ستم منطقه در جنگ امپریالیستی ایران و عراق بود پخش شد که مورد توجه بازدید کنندگان از محل قرار گرفت. محل آکسیون با بنرها و دست نوشته‌هایی که مطالبات کارگران و ستمدیدگان را منعکس می کرد، از جمله “مرگ بر جمهوری اسلامی”، و تصاویری از شهدای خلق کرد و جانباختگان خیزش گرسنگان در دی ۹۶ و آبان ۹۸ تزئین شده بود. فعالین چریک‌های فدایی خلق با گذاشتن میز کتاب به توزیع کتابها و نشریات سازمان پرداختند. این آکسیون مبارزاتی که ازساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر فراخوان داده شده بود به دلیل استقبال کم سابقه ای که از آن شد تا ساعت حدود ۵ بعد از ظهر ادامه یافت. در جریان این حرکت ایرانیان و دیگر ملیتهای ساکن هلند از اوکراین، تاجیکستان، افغانستان و ترکیه ضمن حضور در محل آکسیون به حمایت از این حرکت پرداخته و پرسش‌های خود را با برگزار کنندگان این حرکت در میان می‌گذاشتند که رفقا نیز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دادند. در جریان این آکسیون اطلاعیه کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان خوانده شد و موسیقی انقلابی پخش شد که توجه عابران را جلب می‌کرد.

به این ترتیب آکسیون ۳۰ جولای که گامی در افشای جنایات رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی بود با موفقیت به پایان رسید.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران
اول آگوست ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف