گزارشی از یک آکسیون مبارزاتی در لندن!

متن کامل با فرمت پی دی اف

در حمایت از اعتصابات دلیرانه کارگران مبارز فولاد اهواز و ذوب آهن اصفهان و در محکومیت موج ا‌عدام‌های وحشیانه اخیر جمهوری اسلامی، ظهر امروز یک آکسیون افشاگرانه در شهر لندن توسط نیروهای مختلف برگزار شد.

در محل این حرکت تصاویر زیادی از قربانیان اعدام و شکنجه از دهه شصت تا کنون به نمایش درآمد که مورد توجه عابران قرار می‌گرفت و برخی از آنان ضمن همبستگی با تظاهر کنندگان در مورد شرایط کنونی در ایران و چگونگی کمک به مبارزات مردم از رفقا سوالاتی می‌کردند و از این تصاویر و به خصوص از آرم چريک‌های فدایی خلق ایران عکس می‌گرفتند. در طول این آکسیون سخنرانی‌هایی در توضیح شرایط مبارزاتی در ایران صورت گرفت و از جمله رفیق محمد هُشی در صحبت‌هایی که به زبان انگلیسی انجام شد، ضمن تشریح بیش از ۴۴ سال حکومت ترور و شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی به توضیح وضعیت کارگران تحت ستم و سایر توده‌های رنج‌دیده پرداخت و در مورد جنبش انقلابی سال ۱۴۰۲ نیز توضیحاتی برای مخاطبان ارائه داد.

سخنران در پایان خواستار حمایت افکار عمومی با مردم ایران در مبارزات‌شان برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی شد و از مردم خواست که به هر شیوه ممکن و از جمله با اعمال فشار بر نمایندگان حوزه انتخاباتی خود خواستار قطع حمایت دولت انگلستان از جمهوری اسلامی و بستن سفارت‌خانه وحشت و ترور حکومت در لندن گردند.

در طول این آکسیون همچنین شعارهایی به زبان‌های انگلیسی و فارسی نظیر:

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد!
کارگر زندانی آزاد باید گردد!
مردم متحد شکست نخواهند خورد!
به قربانی کردن و ستم بر زنان در ایران باید پایان داده شود!
زنده باد همبستگی بین المللی!
و … سر داده شد. همچنین رفقا اعلامیه‌هایی در توضیح شرایط جاری در ایران و محکومیت اعدام‌های اخیر در میان جمعیت پخش کردند.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان از زمره نیروهای فراخوان‌دهنده برای برگزاری این حرکت بودند که از ساعت ۱۲ ظهر در میدان ترافلگار اسکوئر آغاز و با موفقیت در ساعت ۲ بعدازظهر به اتمام رسید.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
کارگر زندانی آزاد باید گردد!
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۱۶ دسامبر ۲۰۲۳