آمستردام: گزارشی از گرامی‌داشت یاد شهدای قیام آبان ۹۸!

 روز شنبه ۱۳ نوامبر در دومین سالگرد خیزش ستم‌دیدگان درآبان ماه سال ۱۳۹۸، خیزش توده ای برحقی که زمین را زیر پای سردم‌داران جنایت‌کار جمهوری اسلامی به لرزه در آورد، آکسیونی از سوی “کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران – هلند” که فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران یکی از اعضای فعال این کمیته می‌باشند در میدان دام آمستردام برگزار شد. محل آکسیون با بنرها و پرچم‌ها و شعارهای انقلابی تزیین شده بود که توجه رهگذران را به خود جلب می‌کرد. در این مراسم  ضمن افشای جنایات رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی یاد تمامی شهدای به خون خفته خلق و به خصوص شهدای قیام آبان ماه ۹۸ پاس داشته شد. قیامی که ستم‌دیدگان و گرسنگان در بیش از ۱۴۰ شهر کشور بر پا ساختند و برای احقاق حقوق خویش به مصاف با رژیم سرکوب‌گر حاکم برخاستند.

 در جریان این مراسم فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران با گذاشتن میز کتاب به توزیع کتاب‌ها و نشریات سازمان مبادرت نمودند.

جمهوری اسلامی با هرجناح و دسته نابود باید گردد!
زنده و پایدار باد مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران!
پیروز باد انقلاب، زنده بادآزادی و برقرار باد سوسیالیزم!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران – هلند
۲۵ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱

متن گزارش با فرمت پی دی اف