گزارشی از وین روز جهانی زندانیان سیاسی!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

در روز جمعه ۱۸ ماه مارس به مناسبت “روز جهانی همبستگی با زندانیان سیاسی”  تجمعی ازساعت ۱۶ تا ۱۷ مقابل ساختمان اپرای وین برگزارشد. 

در این تجمع که توسط “کمیته همبستگی با زندانیان سیاسی” برگزار شده بود، بیش از ۲۰ نفر از نیروهای چپ و کمونیست شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با شعار “آزادی همه زندانیان سیاسی” و همچنین قراردادن عکس‌هایی از زندانیان سیاسی سراسر جهان در محل تجمع توجه رهگذران را به حرکت خود جلب کرده و فضای بحث و گفتگو در باره وضع زندانیان سیاسی در چنگال رژیم‌های مدافع سرمایه‌داری را به وجود می‌آوردند.

در طول برنامه چند سخنران در حمایت از زندانیان سیاسی مطالبی را عنوان کرده و مقاومت آنها در برابر حاکمان ظلم و جور و مبارزاتشان علیه امپریالیسم و فاشیسم را یادآور شدند و ضرورت همبستگی عملی با آنان را اعلام کردند. برای مثال یکی از نمایندگان روزنامه “پرچم سرخ”  ( die Rote Fahne) در مورد زندانیان مائوئیست در هند گزارشی داد. نماینده جریان “همبستگی با فلسطین دراتریش” در مورد بازداشت غیرقانونی فلسطینی‌ها توسط مقامات امنیتی اسرائیل سخنرانی کرد و نماینده جریان  KOMintern کمینترن درباره تاریخچه مبارزات ضد فاشیستی ۱۸ مارس با ذکر نام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی، صحبت نمود. 

سخنران دیگری نیز از سوی جریان “مهاجراتریش” در مورد قتل‌های هدفمند فعالان سیاسی در فیلیپین صحبت کرد و یکی از فعالین سیاسی از ایران نیز در مورد سرکوب وحشیانه زندانیان سیاسی در سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی و از جمله کسانی که به دلیل محرومیت از مراقبت پزشکی جان خود را در زندان از دست داده اند صحبت کرد.

در پایان تجمع پیام صوتی یکی از اعضای اتحادیه ضد فاشیست بوروتبا اوکراین  antifaschistischen Union Borotba که از شکار فعالین سیاسی ضد فاشیست و خانواده‌های آنها توسط شبه نظامیان نئونازی با همکاری نیروهای امنیتی اوکراین گزارش می‌داد، پخش شد. وی در سخنان خود خواستار همبستگی با همه کسانی شد که در اوکراین تحت سرکوب قرار گرفته اند.

برخی از شعارهایی که دراین تجمع توسط شرکت کنندگان سر داده می‌شد عبارت بودند از: “آزادی برای همه زندانیان سیاسی در سراسر جهان”، “نابود باد امپریالیسم”، “نابود باد فاشیسم”، “زنده باد همبستگی بین المللی” و … 

در خاتمه تجمع کنندگان برای حمایت از گروهی از فعالین سیاسی چپ و کمونیست هند که از ساعت ۱۷ تا ۱۸ تجمعی با همین مضمون برپا می کردند، به جمع آنها پیوستند.

وین ۲۱ مارس ۲۰۲۲
هماره

متن کامل با فرمت پی دی اف