گزارشی از راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن!

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز چهارشنبه اول ماه مه، شهر لندن شاهد تظاهرات پر شکوهی به مناسبت روز جهانی کارگر بود. همچون سال‌های گذشته تظاهرکنندگان در محل کتاب‌خانه مارکس تجمع نموده و سپس به سمت میدان ترافلگار اسکوئر راهپیمایی کردند.

در طول راهپیمایی تظاهرکنندگان شعارهای انقلابی سرداده و سرودهای مترقی پخش می‌کردند. در این تظاهرات که چند هزار نفر در آن شرکت داشتند جدا از فعالین اتحادیه‌های کارگری انگلستان و فعالین سیاسی این کشور، فعالین سیاسی ملیت‌های مختلف ساکن این کشور نیز با گرایشات سیاسی گوناگون فعالانه حضور داشتند. به همین دلیل هم در طی این حرکت مبارزاتی بنرها و پرچم‌های جریانات سیاسی مختلف از کشورهای گوناگون افراشته شده بود.

در میان فعالین ملیت‌های مختلف، فعالین کشور ترکیه برجستگی بیشتری داشتند همچنین فعالین سیاسی ایرانی نیز حضور فعالی داشتند. 

تجمع اولیه در حدود ساعت ۱۲ شکل گرفت و راهپیمایی حدود ساعت یک شروع شد و راهپیمایان حدود ساعت سه و نیم به میدان ترافلگار اسکوئر رسیدند. در این میدان، فعالین کارگری و سیاسی متعددی سخنرانی کردند. یکی از سخنرانان امسال نماینده فلسطین در انگلستان بود که در صحبت‌های خود گوشه‌ای از جنایات دولت اسراییل در غزه را تشریح نموده و نسل‌کشی بی‌شرمانه‌ی مردم فلسطین توسط ارتش اسراییل را بازگو کرد که سخنرانی‌اش با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد.

جدا از این سخنرانی در طول راهپیمایی نیز شمار زیادی پرچم‌های فلسطین دیده می‌شد که بیانگر همبستگی مردم با خلق فلسطین بود.

در این تظاهرات فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران نیز شرکت داشتند.

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم! 

فعالین چريک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برابر با اول ماه مه ۲۰۲۴