گزارشی از راهپیمایی اول ماه مه در دورتموند آلمان!

متن کامل با فرمت پی دی اف

در روز چهارشنبه اول ماه می ۲۰۲۴، روز جهانی کارگر، راهپیمایی باشکوهی در شهر دورتموند آلمان برگزار شد.

به رسم هر سال مردم در خانه اپرای شهر تجمع و به سپس به سمت وستفالن پارک (وستفالن هاله) راهپیمایی کردند. مطابق برخی آمار رسمی منتشر شده تعداد شرکت کنندگان ۵ هزار نفر تخمین زده شده بود که همه واقعیت را منعکس نمی‌کند.

در مسیر راهپیمایی شعارهای مختلف ضد امپریالیستی و ضد فاشیست و ضد نظام سرمایه‌داری در آلمان و جهان از طرف مردم سر داده شد. تظاهرکنندگان در شعارهای خود تاکید می‌نمودند که دولت اولاف شولتز و حزب حاکم را مقصر گسترش جنگ‌افروزی در سراسر جهان و رشد راست‌گرایی و تبلیغ فاشیست در آلمان می‌دانند و در نتیجه شعارهایی بر ضد حزب راست AFD سردادند.

در جریان این حرکت، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و حزب مارکسیست-لنینیست آلمان MLPD مبادرت به سخنرانی علیه نظام امپریالیستی در جهان و آلمان کردند و از دیدگاه خود تعریف کمونیستی از سوسیالیزم واقعی نمودند و بر این نکته دست گذاردند که رخنه اپورتونیسم در آلمان شرقی پدیده‌ای به اسم سوسیالیزم غیر واقعی را به وجود آورد که هیچ شباهتی به سوسیالیزم واقعی کمونیستی ندارد.

سخنرانان در ادامه از روند تورم و گرانی و فقر و بیکاری صحبت کردند.

مطابق آمار از ژانویه سال جاری بیش از پنجاه حرکت اعتراضی اتفاق افتاده و حدود چهار میلیون و صد هزار نفر در اعتراضات ضد حزب حاکم AFD در آلمان شرکت کرده‌اند.

در ادامه مراسم، در وستفالن پارک، اتحادیه‌های کارگری علیه وضع موجود، وضعیت حقوق و تورم و مالیات‌ها و بیمه‌های سنگین و بیکاری که بار وحشتناک آنها روز به روز بر دوش کارگران و اقشار مختلف جامعه  فشار بیشتری می‌آورد سخنرانی کردند.

در این مراسم فعالین سیاسی از ملیت‌های مختلف ساکن آلمان شرکت داشتند. فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران نیز با بنرهای مختلف از سازمان و پرچم فلسطین در این راهپیمایی شرکت کردند که باعث شد تظاهرکنندگان با دیدن پرچم فلسطین شعارهایی در حمایت از خلق فلسطین هم سر دهند. 

همچنین اعلامیه چریک‌های فدایی خلق به زبان آلمانی از طریق بلندگو در طول راهپیمایی برای همگان خوانده شد. 

رفقا با پخش اعلامیه های سازمان مواضع خود علیه امپریالیسم و جمهوری اسلامی را در جریان حرکت در بین شرکت کنندگان و نیروهای دیگر پخش نمودند.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران علیه امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چريک‌های فدایی خلق ایران در دورتموند
اول ماه مه ۲۰۲۴