گزارشی از تظاهرات 12 اکتبر در استکهلم سوئد

روز چهارشنبه 12 اکتبر به دعوت حزب عدالت سوئد socialisterna Organisationen) ) تظاهراتی در حمایت از مبارزات مردم ایران در استکهلم برگزار شد. این تظاهرات از ساعت 3 بعد از ظهر در میدان سلوسن ” slussen “با شرکت تعدادی از کمونیست ها و جوانان سوئدی شروع گشت و طی آن شعار های زیر سر داده شد: “نابود باد رژیم تروریست جمهوری اسلامی”، “زنده باد آزادی”، “زنده باد سوسیالیسم”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”. تظاهرکنندگان همچنین خواهان بسته شدن سفارت رژیم در سوئد شدند.

در این تظاهرات فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در استکهلم شرکت کرده و اعلامیه های چریکهای فدائی خلق ایران به زبان انگلیسی را در میان تظاهرکنندگان پخش کردند. در جریان این تظاهرات سخنرانی هائی در حمایت از مبارزات مردم ایران ایراد شد. سخنران ها جوانان سوئدی و دو رفیق کمونیست بودند که با تحسین و دفاع از مبارزات مردم بپاخاسته در سراسر ایران سرکوب وحشیانه توده ها توسط دیکتاتوری جمهوری اسلامی را محکوم و برای مردم ایران در پیشبرد جنبش انقلابی شان آرزوی موفقیت کردند. در بیشتر سخنرانی ها تاکید می شد که رژیم ایران در حال سرنگونی است و تظاهرات مخالفین رژیم آنچنان گسترده و عظیم است که حتی شاگردان خردسال مدرسه نیز در آن شرکت دارند. سخنران ها با آگاهی از قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی می گفتند که این امر باعث شده اخبار مبارزات مردم به درستی و در سطح وسیع منعکس نگردند. برخی از سخنران ها از “حک” کانال های دولتی خبر داده و از نقش زنان در این خیزش بزرگ سخن گفتند. برخی تاکید داشتند که ریشه نارضایتی مردم مسائل اقتصادی است و به همین خاطر دیکتاتوری حاکم تا به حال قادر به خاموشی آتشی که با قتل مهسا امینی شعله کشیده، نشده است.

در این سخنرانی ها بر شروع اعتصاب کارگران پتروشیمی و اهمیت شرکت گسترده تر کارگران در خیزش کنونی تاکید شد. همچنین سخنران ها عنوان کردند که تعداد زیادی از تظاهرکنندگان و معترضین دستگیر شده اند که احتیاج به حمایت بین المللی دارند. آنها پیشنهاد می کردند که باید یک اتحاد انترناسیونالیستی برای حمایت از آنها شکل داد و امیدوار بودند که اعتصابات کارگری وسعت هر چه بیشتری پیدا کنند. برخی از سخنران ها تاکید داشتند که انقلابی در راه است که به هیچ وجه صرفا زنانه نیست. برخی از آنها می گفتند که سلطنت طلب ها هرگز بر نخواهند گشت و تاکید داشتند که مبارزه علیه رژیم جدا از مبارزه علیه سرمایه داری و امپریالیسم نیست.

این تظاهرات که یکی از ده ها تجمعی بود که تاکنون در حمایت از خیزش بزرگ توده های ستمدیده از سوی احزاب گوناگون سوئد در این کشور برگزار شده پس از پایان سخنرانی ها با موفقیت پایان یافت.

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باد گردد!
پیروز باد مبارزات دلیرانه کارگران و ستمدیدگان در سراسر کشور!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم

12 اکتبر 2022

متن کامل با فرمت پی دی اف