گزارشی از تظاهرات اول ماه مه در استکهلم سوئد!

متن کامل با فرمت پی دی اف

در روز جهانی کارگر امسال، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، رفقای ما در دو راهپیمایی که از جانب نیروهای سوئدی در شهر استکهلم ترتیب داده شده بودند حضور یافته و با بردن پرچم‌ها و شعارهای چریک‌های فدایی خلق ایران، فعالانه در این تظاهرات‌ها شرکت کردند.

اولین صف تظاهرات صف سندیکالیست‌ها و آنارشیست‌های سوئد و برخی دیگر از ملیت‌های شرکت کننده در این حرکت بود. در این تظاهرات بیش از دو هزار نفر که بخش عمده آنها را جوانان تشکیل می‌دادند، شرکت داشتند. حرکت این صف آن‌‌چنان طرح ریزی شده بود که شرکت کنندگان بیشتر خیابان‌های مرکزی شهر استکهلم را طی کرده و با انبوه جمعیت مواجه می‌شدند. از جمله شعارهای اصلی این صف می‌توان به شعارهای زیر اشاره کرد : “سرنگون باد امپریالیسم آمریکا!” “گسترده باد همبستگی بین المللی!”، “نه به ناتو!”، “نه یک شاهی، نه یک گلوله به ارتش پوشالی!”، “پناهجو از کشورش فرار کرده است؛ هیچ انسانی غیر قانونی نیست!”. 

دومین صف تظاهرات، صف حزب کمونیست سوئد بود. این صف حدود سیصد و پنجاه (۳۵۰) نفر را گرد هم آورده بود. این صف نیز از میان خیابان‌های مرکزی شهر حرکت کرده و با گردهمایی در میدان مرکزی شهر و سخنرانی چند نفر از فعالان حزب، حرکت اعتراضی خود را پایان داد. گذشته از شعارهای ذکر شده در بالا می‌توان به شعارهایی به نفع مبارزات توده‌های فلسطین و علیه حکومت اشغالگر اسرائیل و همچنین در مقابله با حکومت ضد کارگری سوئد اشاره نمود. یکی از سخنرانان پایانی جوانی بود که راننده مترو در استکهلم است و دو هفته پیش در اعتصابی علیه شرکتی که مسئولیت اداره متروها را بر عهده دارد، شرکت کرده بود. او در سخنان خود به لزوم همبستگی بین المللی بین نیروهای انقلابی و مترقی اشاره کرده و بر لزوم استفاده از سلاح اعتصاب برای تاکید بر خواسته‌های بر حق کارگران و دیگر ستم‌کشان و همچنین ضرورت دفاع همه‌جانبه نیروهای مردمی از چنین حرکاتی اشاره کرد. 

بنرهای چریک‌های فدایی خلق ایران در کنار میز کتاب جوانان دانشجوی مارکسیسم، لنینیسم قرار داده شده بود که با استقبال زیاد روبرو شد. نشریات پیام فدایی و ماهنامه کارگری نیز مورد درخواست ایرانیان شرکت کننده در این حرکات بود. برخی از سوئدی‌ها در صحبت با رفقای ما می‌پرسیدند آیا اعدام‌ها تمام شده‌اند؟ آنها همچنین می‌پرسیدند چطور مردم ایران زیر فشار چنین رژیمی زندگی می‌کنند. در ضمن برخی ایرانی‌هایی که از شهرستان‌های مختلف آمده بودند از مبارزات خلق‌های کرد، بلوچ و … و سرکوب‌های خونین رژیم و ادامه مقاومت مردم صحبت و بحث می‌کردند. شماری از فعالین مختلف سیاسی ایران در نقاط مختلف شهر  حضور داشتند که درباره اخبار مبارزات مردم ایران با سوئدی‌ها گفتگو می‌کردند. این روز کارگری با سرود انترناسیونال در میدان سرگل به پایان رسید.

زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی کارگران!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲