گزارشی از آکسیون ۲۴ سپتامبر در لندن!

در حمایت از خیزش انقلابی توده‌های تحت ستم در ایران، بعد از ظهر امروز، شنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، یک آکسیون مبارزاتی در میدان “ترافلگار اسکوئر” لندن برگزار شد. در جریان این آکسیون که به فراخوان فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان سازمان یافت صدها اطلاعیه به زبان انگلیسی در توضیح شرایط انقلابی و قیام توده‌ها در ایران پس از قتل ژینا (مهسا) امینی در میان عابرین پخش شد. محل آکسیون که یکی از نقاط پر رفت و آمد لندن و یکی از مراکز توریستی‌ست با بنرها و تصاویر متعددی از جنایات جمهوری اسلامی علیه کارگران و زحمتکشان و زنان و جوانان ایران تزیین شده بود که توجه حاضران در محل را بر می‌انگیخت. شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “مرگ بر امپریالیسم، زنده باد مبارزات آزادی‌بخش خلق‌های تحت ستم”، “اعدام‌ها باید متوقف شوند” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و … به زبان‌های فارسی و انگلیسی بر روی بنرها به چشم می‌خورد. 

در جریان این آکسیون یکی از رفقا سخنرانی‌هایی به زبان انگلیسی ایراد نمود و در باره شرایط اقتصادی-سیاسی ایران و چهل و سه سال جنایات جمهوری اسلامی صحبت کرد و پس از توضیح چگونگی قتل دختر کرد، ژینا (مهسا) امینی که یک موج بزرگ از خیزش قهرمانانه مردمی را علیه کل نظام ظالمانه حاکم در پی آورد، از مبارزات جاری در جامعه گفت و از ضرورت حمایت مردم آزادیخواه در کشورهای دیگر از مبارزات حق طلبانه مردم ایران سخن گفت. سخنرانی این رفیق با تشویق جمعیت روبرو شد و شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی” به زبان انگلیسی از سوی جمعیت تکرار شد.

در جریان این حرکت تعداد زیادی از جوانان و مردم سایر کشورها از اسپانیا، انگلیس، لبنان و … با پیوستن به آکسیون و صحبت با رفقا همبستگی خود را با اهداف مردم ایران و بر پا کنندگان آکسیون اعلام می‌کردند. یکی از عابران که یک مرد انگلیسی بود ضمن اشاره به سلطنت طلبان که در گوشه ای دیگر تظاهراتی را ترتیب داده بودند گفت “همین ها و رژیمشان (شاه) بودند که شرایط آوردن رژیم اسلامی را بر ایران فراهم کردند و مبارزین واقعی را کشتند. مردم ایران برای یک انقلاب واقعی علیه شاه و اربابانش برخاستند، اما جمهوری اسلامی انقلاب مردم را در هم شکست”.

یک دختر اسپانیایی نیز گفت “مادر من یک فعال سیاسی آگاه است و از ایران اطلاعات زیادی دارد که به من هم آگاهی داده است. ما می‌دانیم که این رژیم چه جنایاتی علیه مردم و بخصوص زنان مرتکب شده است. من مطمئنم که مردم ایران دیر یا زود با مبارزاتشان به آزادی خواهند رسید من برای مبارزات جاری در ایران و برای شما در پشتیبانی از این مبارزات آرزوی موفقیت دارم” این جوان سپس از رفقا خواست که او را از حرکت‌های آینده و چگونگی حمایت از آنها مطلع کنند.

این آکسیون حمایتی از ساعت یک بعداز ظهر آغاز و در ساعت ۳ با موفقیت پایان یافت.

هر چه پر توان باد مبارزات سلحشورانه توده‌های به پاخاسته برای سرنگونی جمهوری اسلامی!
جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۲ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف