گزارشی از آکسیون ده دسامبر در استکهلم!

روز شنبه ۱۰ دسامبر در میدان سرگل استکهلم تظاهراتی در دفاع از جنبش انقلابی توده‌های ستمدیده برای سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و اعتراض به اعدام ددمنشانه کارگر مبارز محسن شکاری و محکوم کردن احکام اعدام معترضین دربند برگزار شد.

در این تجمع اعتراضی که با شرکت نیروهای چپ، سوسیالیست و کمونیست در هوای بسیار سرد برگزار شد شعارهای بسیاری به زبان سوئدی و فارسی سرداده شد و سخنرانی‌هایی نیز صورت گرفت.

برخی از سخنران‌ها از بربریت جمهوی اسلامی در اعدام‌ها و اینکه محسن شکاری به خاطر مبارزات درخشان و اعتراضات خیابانی مردم رنج‌دیده در سه ماه اخیر هدف قرار گرفت و مورد انتقام واقع شد، سخن گفتند. یکی از سخنران‌ها تاکید داشت که دیکتاتوری حاکم دوباره آزمایش می‌کند تا ببیند آیا  امکان ادامه سرکوبگری را دارد؟ اما این بار از مردم پاسخ گرفتند: “خامنه ای فاسد، ما همه محسن هستیم “. سخنران‌ها بر ضرورت همبستگی مردم جهت جلوگیری از گسترش اعدام‌ها تاکید داشتند و برخاً خواهان قطع روابط اقتصادی اروپا با جمهوری اسلامی شدند. سخنرانی هم ضمن فریاد” نابود باد کاپیتالیسم، زنده باد سوسیالیسم ” تاکید کردکه برغم سرکوب‌های وحشیانه دیکتاتوری حاکم اما تظاهرات اعتراضی برای برچیده شدن نظام سیاه جمهوری اسلامی صد برابر شده است. تظاهراتی که نشان می‌دهد مردم در پی خواست آزادی و برابری برای خوشبختی هستند.  

در این تظاهرات ضمن تاکید بر خواست توده‌های به پا خاسته برای انقلاب و نابودی رژیم جهت رسیدن به نان، کار، مسکن، آزادی و استقلال تعدادی سرود مترقی پخش شد. همچنین فایل صوتی زندانی سیاسی لیلا حسین زاده نیز پخش شد که در آن ضمن بر شمردن توهین‌ها و شکنجه‌های دژخیمان جمهوری اسلامی، وی تاکید می‌کرد که مسئولین به من فشار می آورند که هزینه‌هایت را خودمان می‌دهیم از ایران برو. آنها “می خواستند از من اپوزیسیون صادراتی بسازند”.

از جمله شعارهایی که در این آکسیون سر داده شد شعارهای زیر می‌باشد:”سرنگون باد رژیم تروریستی ایران”، “اعدام در ایران را متوقف کنیم”، “کارگر زندانی، زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد”، “سفارت تروریست ایران بسته باید گردد” .

فعالین چریک های فدایی خلق با بنرها وآرم سازمان در این حرکت شرکت داشته و نشریات سازمان از جمله پیام فدایی، ماهنامه کارگری و اعلامیه‌های مختلف را پخش کردند. در طی این حرکت چند خبر نگار از بنرها عکس گرفتند و دو رفیق کرد با تشریح شرایط کردستان و سرکوب‌های جمهوری اسلامی بر ضرورت مبارزه مسلحانه برای برانداختن جمهوری اسلامی تاکید نمودند. این تظاهرات در ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر با موفقیت به پایان رسید. 

جمهوری اسلامی دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم
۱۱ دسامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف