وین: گزارشی از یک آکسیون مبارزاتی در محکومیت جنگ اوکراین

روز پنج‌شنبه سوم مارس در محکومیت جنگ اوکراین یک تظاهرات ایستاده در شهر وین در محل (mariahilferstrasse – Ecke stiftgasse) برگزار شد. این تظاهرات که از سوی تعدادی از نیروهای چپ اتریش (Bündnis gegen imperialistische Aggressionen) سازمان داده شده بود از ساعت ۶ بعد از ظهر آغاز شد و تا ۸ شب ادامه یافت. 

در این آکسیون مبارزاتی تعدادی از فعالین چپ ترکیه، فیلیپین و ایران شرکت داشتند و در جریان حرکت شعارهایی هم‌چون “سیاست‌های روسیه و ناتو و اروپا در اوکراین محکوم است”،”حق تعیین سرنوشت خلق‌ها حق مسلم آنهاست”،”مرگ بر فاشیسم در اوکراین” و “زنده باد هم‌بستگی  بین‌المللی” فریاد زده شد. تظاهرکنندگان با نمایش دست نوشته‌ها و با سر دادن شعارهای مبارزاتی جنگ اوکراین را از هر دو سو محکوم می‌کردند و خواستار توقف این جنگ غیر عادلانه بودند.

در جریان این حرکت برخی از شرکت کنندگان در رابطه با ماهیت امپریالیستی این جنگ صحبت کرده و ضمن محکوم نمودن سیاست‌های امپریالیستی روسیه و ناتو ‌و اتحادیه اروپا و امپریالیسم آمریکا از خواست‌های طبقه کارگر در روسیه و  اوکراین دفاع کردند.
فعالین چریک‌های فدایی خلق در وین در هم‌بستگی با کارگران اوکراین و روسیه و در محکومیت سیاست‌های امپریالیست‌ها در اوکراین از شرکت کنندگان این حرکت مبارزاتی بودند.

مرگ بر جنگ امپریالیستی!
پیروز باد هم‌بستگی بین المللی!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در اتریش – وین
۶ مارس ۲۰۲۲


متن کامل با فرمت پی دی اف