هلند: آکسیون در حمایت از زندانیان سیاسی در میدان دام

 متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۱۴ ژانویه (۲۰۲۳) در حمایت از زندانیان سیاسی و اعتراض به شکنجه و اعدام دستگیر شدگان تظاهرات ماه‌های اخیر توسط رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی، یک آکسیون مبارزاتی در میدان دام آمستردام برگزار شد. این حرکت مبارزاتی به دعوت “کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند” که فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن می‌باشند، سازمان یافته بود.

با توجه به شرایط سخت جوی و باران شدید امکان تزیین محل آکسیون با بنرهای مبارزاتی کم شده بود اما به رغم این، رفقا بنرهایی حاوی شعارهایی علیه امپریالیسم و جمهوری اسلامی و  علیه شاه و شیخ و در دفاع از خیزش توده‌ای اخیر را در محل نصب کرده بودند که توجه رهگذران را به خود جلب می‌کرد. 

همچنین یکی از رفقای کمیته، عکس بزرگ چهار زندانی سیاسی که اخیرا توسط دژخیمان جمهوری اسلامی اعدام شدند به همراه شرحی از جنایات جمهوری اسلامی را چاپ و با پلاستیک پوشانده و به محل آکسیون آورده بود که رفقای مختلف عکس این چهار مبارز جانباخته را حمل و در تمام طول آکسیون آنها را نمایش می‌دادند. امری که در آن هوای بارانی و توفانی ابتکار جالبی بود.

در طول این حرکت اطلاعیه برگزار کنندگان مراسم که در آن اوضاع و احوال ایران و شرایطی که دیکتاتوری حاکم بر مردم تحمیل کرده و دلایل برگزاری آکسیون را توضیح داده بود، به زبان‌های انگلیسی و هلندی ترجمه و ضبط شده و با صدای یک مرد و یک زن ضبط شده و در فواصل برنامه از بلندگو پخش می‌شد. در تمام مدت آهنگ‌های انقلاب و مترقی نیز از بلندگو پخش می‌شد. به طوری‌که برخی آهنگ‌های فرانسوی و ترکی توجه برخی از رهگذران جوان را جلب و آنها برای شنیدن این آهنگ‌ها در محل آکسیون جمع می‌شدند و در جریان چرایی برگزاری این حرکت و اوضاع و احوال ایران و جنبش توده‌ها قرار می‌گرفتند. 

این برنامه که از ساعت یک و نیم بعداز ظهر شروع شد به رغم هوای بسیار نامساعد تا ساعت سه و نیم بعد از ظهر ادامه یافت.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زندان، شکنجه، اعدام، نابود باید گردد!

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی به دستان پر توان تود‌ه‌ها!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند
۱۶ ژانویه ۲۰۲۳