لندن: گزارشی از تظاهرات علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی!

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۲۴ جون میدان “ترافلگاراسکوئر”شهر لندن انگلستان شاهد تجمع اعتراضی فعالین سیاسی جنبش مردمی ایران علیه موج اخیر اعدام‌های وحشیانه جمهوری اسلامی بود. محل تظاهرات با بنرها و پرچم‌های سرخ به زیبایی تزیین شده بود. این بنرها جدا از عکس‌هایی که گوشه‌هایی از جنایات دیکتاتوری حاکم بر ایران را نشان می‌داد، حاوی شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “نان، کار، مسکن، آزادی”، زنده باد سوسیالیسم”، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر” (به زبان‌های فارسی و انگلیسی) و… نیز بود که هم توجه عابرین را به خود جلب می‌کرد و هم خواست‌های تظاهرکنندگان را به اطلاع بازدیدکنندگان می‌رساند.

در این آکسیون چند سخنرانی صورت گرفت که سخنرانی رفیق محمد هشی به زبان انگلیسی توجه بسیاری را به رویدادهای ایران جلب نمود. سخنران ضمن افشای جنایات جمهوری اسلامی بر ضرورت حمایت افکار عمومی مردم آزادی‌خواه و فشار آنها بر نمایندگان پارلمان به منظور قطع حمایت دولت بریتانیا از جمهوری اسلامی تاکید کرد.

در این حرکت جمعیت شرکت کننده شعارهای مختلفی علیه دیکتاتوری حاکم بر کشور به زبان انگلیسی و فارسی سردادند؛ از جمله “مرگ بر جمهوری اسلامی”،”زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “اعدام‌ها باید متوقف شوند”، کارگران زندانی باید آزاد شوند”، “حمایت از جمهوری اسلامی را متوقف کنید”، “از جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران دفاع کنید”، “انقلاب تنها راه است”، “زنده باد سوسیالیسم”،و …

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان از فراخوان دهندگان این آکسیون موفق مبارزاتی بودند. در طی حرکت تعداد زیادی اعلامیه به زبان انگلیسی بین بازدیدکنندگان توزیع شد که خواننده را در جریان جنایات دژخیمان جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و اهداف خیزش انقلابی کارگران و زحمت‌کشان قرار می‌داد.

در جریان این حرکت، تعداد زیادی از بازدیدکنندگان از بنرها و آرم سازمان  عکس گرفته و پرسش‌های خود را با رفقایی که اعلامیه پخش می‌کردند، در میان گذاشتند. این آکسیون موفق مبارزاتی که از ساعت یک بعدازظهر شروع شده بود در ساعت ۳ بعدازظهر  به پایان رسید.

جمهوری اسلامی، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد، مرگت باد!
زنده باد انقلاب!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
سوم تیر ماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ جون ۲۰۲۳