لندن: گزارشی از آکسیون بزرگداشت یاد جانباختگان دهه شصت!

 روز شنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ به منظور بزرگداشت یاد جانباختگان کشتار دهه ۶۰ و همچنین یادبود قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی درتابستان سال ۶۷ که به دست رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی اعدام شدند، یک آکسیون افشاگرانه در شهر لندن برگزار شد. این حرکت مبارزاتی که فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران یکی از فراخوان دهندگان آن بودند از ساعت ۲ بعد از ظهر در میدان “ترافلگار اسکوئر” لندن آغاز و به مدت دو ساعت ادامه یافت. 

در محل آکسیون بنرهای افشاگرانه بزرگی در مورد جنایات جمهوری اسلامی، صحنه های اعدام‌های دسته جمعی وحشیانه مخالفین و قربانیان نظام حاکم، برخی عکس‌های جانباختگان خیزش گرسنگان در سال‌های اخیر، آرم سازمان و همچنین مبارزات توده‌ای کارگران و مردم ستمدیده به نمایش درآمده بود که توجه عابرین را به خود جلب می‌کرد و آنها برخا از این اسناد جنایات جمهوری اسلامی عکس می‌گرفتند. 

در بخش دیگری از این حرکت یکی از رفقای زندانی سیاسی در دهه ۶۰ در مورد شرایط سیاه حاکم بر جامعه و سیاه چال‌های جمهوری اسلامی در آن دوره به زبان انگلیسی سخنرانی کرد. او با برشمردن برخی از تجارب وحشتناک دوران دستگیری و اسارت خود در حالی که تنها ۱۷ سال سن داشت و شاهد کشتار سیستماتیک زندانیان سیاسی توسط جلادان جمهوری اسلامی بود مطرح کرد که هیچ کس از تعداد واقعی اعدام‌ها در آن دوره دهشتناک مطلع نیست و دولت‌های غربی نیز با سکوت و مماشات خود و همچنین عدم در اختیار قرار دادن اطلاعات واقعی به افکار عمومی در جوامع خود، به پوشیده ماندن ابعاد این جنایت تاریخی و نقش تبهکارانه جمهوری اسلامی، از جمله رییس جمهور فعلی آن که یکی از جلادان سال ۶۷ است یاری نموده اند. 

در جریان این حرکت تعداد زیادی اطلاعیه به زبان انگلیسی در مورد کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و در اوج آن یعنی قتل عام سال ۶۷ پخش شد. 

در طول این آکسیون تعداد زیادی از مردم از محل تجمع دیدن کرده و برخی از آنان به گفتگو با رفقا در مورد اهداف این حرکت، وضعیت ایران و چگونگی این جنایت پرداختند. از جمله یک خانم انگلیسی که با پسر نوجوانش از محل می‌گذشت ضمن اعلام همبستگی با برگزار کنندگان این حرکت عنوان کرد که همسر ایرانیش یکی از زندانیان سیاسی بوده که در دهه خونین ۶۰ مدتی را درسیاه چال‌های جمهوری اسلامی به سر برده و به‌ رغم گذشت بیش از سی سال هنوز از عواقب روحی و جسمی آزارها و شکنجه های مامورین جمهوری اسلامی رنج می‌برد. این حرکت مبارزاتی با موفقیت در ساعت ۴ بعد ازظهر به پایان رسید. 

جاودان باد خاطره همه شهدای به خون خفته خلق!
نابود باد رژیم سرکوبگر و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی با دستان توانای توده‌ها!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد! حکومت شکنجه نابود باید گردد!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

گزارش با فرمت پی دی اف