فراخوان: در محکومیت اعدام‌های رژیم و دفاع از مبارزات کارگران!

متن کامل با فرمت پی دی اف

هم میهنان مبارز و آگاه!

برای محکوم کردن موج اخیر اعدام‌های وحشیانه توسط رژیم جمهوری اسلامی، برای افشای هرچه گسترده‌تر چهره سیاه این رژیم زن‌ستیز و کودک‌کُش و حامیان بین المللی‌اش، برای دفاع از مبارزات دلاورانه کارگران ذوب آهن و فولاد در اصفهان و اهواز و اعتراضات برحق توده‌های ستمدیده و از جمله بازنشستگان در گناوه و کرج و دیگر نقاط ایران به ما بپیوندید و از فریادها و خواست‌های برحق مردم ایران برای نان، کار، مسکن و آزادی حمایت کنید. 

زمان: ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳

مکان: ترافلگاراسکوئر لندن

زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد!
جمهوری اسلامی نابود باید گردد!

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

۱۱ دسامبر ۲۰۲۳