سوئد: گزارش کوتاهی از تظاهرات در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی!

روز شنبه ۲۶ شهریور ماه (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲)، در حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و در اعتراض به قتل ژینا (مهسا) امینی تظاهراتی در میدان “سر گل” استکهلم برگزار شد. در این آکسیون مبارزاتی بیش از ۱۵۰ نفر از ایرانیان آزادیخواه مقیم این شهر شرکت نمودند. در طول این حرکت  شعارهایی به زبان سوئدی و فارسی سرداده شد. برخی از این شعارها چنین بودند:”مرگ بر جمهوری اسلامی”،”زنده باد مبارزات مردم علیه رژیم”،” مرگ بر رژیم تروریست جمهوری اسلامی”.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران یکی از نیروهای شرکت کننده در این آکسیون مبارزاتی بودند و با بنرها و پوسترها و آرم سازمان محل تظاهرات را تزئین نموده و به پخش نشریات و کتاب‌های سازمان مبادرت کردند.

همچنین تعدادی از تظاهرکنندگان با سخنرانی‌های خود به افشای چهره جنایتکار دیکتاتوری حاکم مبادرت نمودند. بیشتر سخنران‌ها ضمن ابراز تسلیت به خانواده ژینا امینی و همبستگی با مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی، بر این نکته تاکید داشتند که  در طول حیات جنایتکارانه جمهوری اسلامی هزاران زن و مرد قربانی وحشیگری‌های این رژیم شده اند اما کشتار و سرکوب گردانندگان نظام حتی یک لحظه نیز مانع تداوم مبارزه برای سرنگونی این رژیم ددمنش نشده است. برخی از سخنرانان بر نقش زنان در این مبارزات تاکید داشته و می گفتند که زنان فاکتور بسیار مهمی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی می‌باشند و برای این سخن خود به نقش پیشرو و فعال زنان در قیامهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ و اعتراضات اصفهان و خورستان اشاره می‌کردند. سخنرانهای دیگری بر این واقعیت دست گذاردند که جمهوری اسلامی از مبارزات زنان می‌ترسد و برای همین هم برایشان گشت ارشاد یا همان ماشین کشتار در خیابانها راه انداخته است. آنها برای اثبات این سخن خود به تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در ۸ مارس ۱۳۵۷ و شعار آنها مبنی بر اینکه “ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم” تا حرکات اخیر آنها علیه قتل ژینا امینی اشاره کرده و می‌گفتند که پیشرو ترین حرکت‌های سیاسی را زنان رهبری می‌کنند. برخی از سخنرانها نیز با اشاره به این واقعیت که رژیم جنایتکار مهسای عزیز را ظرف دو ساعت کشت می‌گفتند اگر لازم باشد خشونت آنها را باید با خشونت و قدرت اسلحه پاسخ داد و تاکید داشتند که زمان مبارزه قهرآمیز با سرمایه‌داری حاکم بر کشور فرارسیده است. 

تطاهرکنندگان با درود فرستادن به شهامت زنانی که در مراسم یادبود ژینا روسری‌های خود را برداشتند می‌گفتند که مردم اگر برخیزند قاتلین زنان، جوانان و کارگران را با قدرت خود داغان خواهند کرد. آنها می‌گفتند که زن ستیزی جرم است چه در زندان و چه در خیابان. برخی تاکید داشتند که مهسا را برای مرعوب کردن جامعه کشتند و ما امروز جمع شده ایم تا با هزاران زن و مرد ستمدیده که با مقاومت خود در سیاهچال ها به رژیم نه گفته و مرعوب ددمنشهای وی نشده اند  هم صدا شویم و ضمن اعلام همبستگی خود تاکید کنیم  برای رسیدن به آزادی باید کلیت نظام حاکم و اربابان امپریالیستش نابود شود.

این تظاهرات که از ساعت سه ونیم بعد از ظهر شروع شده بود برغم ریزش باران تا ساعت ۵ ادامه داشت و سپس با موفقیت پایان یافت.

زنده باد مبارزات و اعتراضات سراسری مردم  علیه جمهوری اسلامی

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد- استکهلم
۲۷ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف