سوئد: گزارشی از تظاهرات علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی!

متن کامل با فرمت پی دی اف

 روز شنبه ۲۷ ماه مه، در اعتراض به موج اعدام و کشتارهای بی‌وقفه رژیم تبهکار جمهوری اسلامی، در “مینت توریت” استکهلم تظاهراتی برگزار شد. در این تظاهرات که از ساعت سه بعدازظهر آغاز شد بیش از  ۱۶۰ نفر  از کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان شرکت کردند. در طول تظاهرات که با سخنرانی به زبان‌های فارسی سوئدی و انگلیسی همراه بود، تعداد بسیار زیادی اطلاعیه‌های افشاگرانه علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی توزیع شد. در سخنرانی‌های مختلفی که صورت گرفت، برخی از سخنرانان تاکید داشتند که رژیم تروریست جمهوری اسلامی بیشتر از آمارهای رسمی منتشر شده از معترضین کشته است و این اعدام‌ها بدون هیچ اسناد محکمه پسند و پایه و دلیل قانونی صورت گرفته‌اند. برخی می‌گفتند که سفارت جمهوری اسلامی در سوئد مرکز جاسوسی و نماد جنایات دیکتاتوری حاکم ست؛ و معتقد بودند که دنیا به کشوری نگاه می‌کند که روی دریایی از نفت قرار دارد ولی مردمانش در فقر و گرسنگی به سر می‌برند. همچنین گفته می‌شد که طبقه کارگر و سوسیالیست‌ها به هیچ‌وجه آلترناتیوهای لیبرالی را قبول ندارند و اعدام‌ها برای حفظ نظام سرمایه‌دار ی و تداوم سلطه دیکتاتوری بر توده‌های تحت ستم است تا استثمارگران و بالایی‌ها بتوانند راحت‌تر و بیشتر غارت کنند. همچنین در سخنرانی‌ها تاکید می‌شد که شرایط جامعه تحت سلطه ما امروز دیگر مانند دهه ۶۰ نیست و برخلاف تصور جلادان حاکم، اعدام برای مختنق کردن و سرکوب توده‌ها جواب نمی‌دهد. چرا که شاهد تداوم حملات جوانان به مراکز سرکوب و مجازات تبهکارانی هستیم که احکام اعدام را صادر می‌کنند. در رابطه با معامله ننگین دولت‌های بلژیک و جمهوری اسلامی و استرداد اسدالله اسدی دیپلمات – تروریست حکومت نیز برخی سخنرانان عنوان کردند که مدعیان “حقوق بشر” در شرایطی که این رژیم گروه گروه از جوانان را دارد اعدام می‌کند یک تروریست دیپلمات را تحویل جمهوری اسلامی دادند؛ واقعیتی که بار دیگر نشان داد مردم ما باید برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و تحقق آرمان‌هایشان به نیروی خودشان متکی باشند.

 فعالین چریک‌های فدایی خلق با بنرها و نشریات و اطلاعیه‌های خود در این حرکت شرکت داشتند. یکی از رفقا در سخنرانی خود به مبارزات چندین ساله مردم علیه رژیم اشاره کرد و گفت که رژیم جنایتکار جمهوری با مبارزه صرفا مسالمت آمیز از بین نمی‌رود بلکه با مبارزه متشکل مسلحانه از بین خواهد رفت. رفیق سخنران اضافه کرد که این مبارزات علیه کلیت مناسبات فاجعه بار اقتصادی – سیاسی سرمایه‌داری حاکم  بوده و زنان ایران در جبهه مقدم این مبارزه قرار دارند. رفیق سخنران همچنین با توجه به سوم خرداد ماه و سالگرد شهادت رفیق پویان و تعدادی از یارانش گفت که در سال ۵۰ شاهد مبارزات مردم علیه رژیم منفور پهلوی بودیم که رفیق عالی‌قدر ما “امیر پرویز پویان”، در جریان یک درگیری با نیروهای سرکوبگر سلطنت پهلوی که تا مغز استخوان وابسته به امپریالیست‌ها بود، به شهادت رسید. به همین دلیل هم مبارزه مسلحانه، مبارزه‌ای علیه امپریالیسم بود. رفیق سخنران تاکید داشت که فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی هم مثل سلطنت پهلوی سگ زنجیری امپریالیست‌ها است. این تظاهرات که به دعوت “شورای استکهلم” و حضور تعداد زیادی از فعالین سیاسی تشکل‌ها و افراد مستقل سازمان یافته بود، در فضایی رفیقانه با شعارهای کوبنده علیه رژیم و “زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم” ادامه یافت و تظاهر کنندگان سپس با حمل پرچم‌های سرخ به طرف میدان “سرگل” راهپیمایی  کردند. به این ترتیب این حرکت موفقیت آمیز در ساعت ۴ و نیم بعدازظهر به پایان رسید.

نابود باد رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی!
نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، با انقلاب علیه استثمارگران،
در هم می‌شکنیم بساط دار و شکنجه را!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد
۲۹ می ۲۰۲۳ برابر با ۷ خرداد ۱۴۰۲