زندانی سیاسی، مومیا ابوجمال آزاد باید گردد!

متن کامل با فرمت پی دی اف

در ساعت ۱۶ بعداظهر روز شنبه ۲۲ آپریل ۲۰۲۳، تجمعی در خیابان “ماریا هیلفراشتراسه” (Mariahilferstrasse (Ecke Neubaugasse در شهر وین، درحمایت از زندانی سیاسی مومیا ابوجمال که ۴۰ سال است در زندان‌های وحشتناک آمریکا اسیر و مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است، برگزار شد.  

مومیا ابو جمال، یک روزنامه نگار انقلابی، زندانی سیاسی و عضو سازمان مبارز “MOVE” بوده که همواره از حقوق سیاه پوستان دفاع کرده و علیه سیستم فاشیستی آمریکا مبارزه می‌کند. وی با وجود اسارت، از طریق برنامه‌های رادیویی و کتاب‌هایش، دموکراسی فاسد بورژوایی و نژادپرست سیستم امپریالیستی را افشا می‌کند.

 بعد از اینکه پلیس فاشیست در سال ۱۹۷۸ مرکز سازمان “MOVE” را بمباران کرد و چندین زن و کودک را در این حمله وحشیانه به قتل رساند، مومیا از پلیس فیلادلفیا خواست، تا پاسخ دهد که چرا صحنه جنایت و آثار سرکوب اعضای بی دفاع این سازمان توسط پلیس از بین رفته است، به خصوص که بعد از این جنایت آشکار، به جای اینکه مسببین این قتل عام دستگیر شوند، پلیس ۹ نفر از اعضای این سازمان را  به جرم کشتن یک افسر که تصادفا با گلوله‌ای که بر اثر تیراندازی پلیس کمانه می‌کشد و وی کشته می شود، دستگیر کرده و هر کدام از آنها را به ۳۰ تا ۱۰۰ سال زندان محکوم می‌کند. مومیا از همان زمان زیر ذره بین پلیس قرار می‌گیرد. وی به خاطر مبارزه با سیستم سرکوب دولتی علیه سیاه پوستان و آشکار کردن جنایات پلیس، قربانی خشونت نژادی سیستم شده و در سال ۱۹۸۲ به دلیل واهی قتل یک پلیس دستگیر می‌شود و تا به امروز تمامی مدارکی که نشان دهنده بی‌گناهی وی می‌باشد، توسط مقامات بالای قضایی از بین رفته و هیچ کس جوابگوی این جنایت آشکار بشری که در حق یک مبارز آزادی‌خواه صورت گرفته است، نیست.

 مومیا نمونه‌ای از جنبش توده‌ای “مبارزه آزادی‌بخش سیاه‌پوستان” در ایالات متحده آمریکاست و به دلیل ایستادن در مقابل این نظام پوسیده و ظالمانه جهانی محکوم به مردن تدریجی در زندان شده است. وی از طرف فعالین سیاسی و مبارز در سراسر جهان مورد حمایت قرار گرفته و کمپین‌های بین المللی دو بار منجر به تبدیل حکم اعدام او به ابد شده‌اند.

روز ۲۲ آپریل روز جهانی آزادی برای مومیا ابو جمال شناخته شده است. به همین دلیل در این روز نه تنها در وین، بلکه در سراسر جهان همزمان تجمعاتی در مراکز شهر یا در مقابل سفارت آمریکا در کشورهای مختلف در حمایت از مومیا برگزار گردید.

در تجمع اعتراضی وین، تجمع کنندگان با پخش اعلامیه در بین رهگذران به افشاگری علیه سیستم ظالمانه، نژاد پرست و امپریالیستی آمریکا پرداخته و وضعیت وخیم مومیا درزندان را توسط سخنرانی به اطلاع همگان رساندند. در طول برنامه پخش سرودهای انقلابی توجه عابرین را به خود جلب می‌کرد و آنها با توقف و گرفتن اعلامیه به صحبت با تجمع کنندگان می‌پرداختند. از آنجایی‌که این تجمع در یکی از شلوغ‌ترین مراکز شهر وین برگزار می‌شد، بسیار مورد توجه عام قرار گرفت و استقبال از آن بی نظیر بود.

این تجمع در ساعت ۱۷.۳۰ بعدازظهر با اعلام اینکه حمایت از مومیا ابو جمال تا آزادی وی همچنان ادامه خواهد داشت، به پایان رسید. همچنین تجمع کنندگان خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در سراسر جهان شدند.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران ​ـــ وین
۲۳ آپریل ۲۰۲۳