در حمایت از خیزش کارگران و توده‌های تحت ستم در ایران به پا خیزیم – لندن

به دنبال تعرض وحشیانه اخیر رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی، این حافظ نظام ظالمانه سرمایه داری حاکم بر کشور به معیشت کارگران و ستمدیدگان و گران شدن بی سابقه کالاهای اساسی مورد نیاز توده‌ها، موج جدیدی از شورش و اعتراضات بر حق مردمی و اعتصابات کارگری برای سرنگونی این رژیم جنایت‌کار ده‌ها شهر کشور را فرا گرفته است. در حمایت از خیزش مردم جان به لب رسیده ایران و در اعتراض به سرکوب وحشیانه این اعتراضات از سوی دیکتاتوری حاکم روز شنبه تظاهراتی در شهر لندن در مقابل سفارت رژیم برگزار می‌شود . 
ایرانیان آزادی‌خواه!
بیایید دست در دست هم جنایات رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی علیه توده‌ها را هر چه وسیع‌تر افشا کرده، صدای کارگران و ستمدیدگان برای نان و آزادی را پژواک  داده و ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی را فریاد زنیم!

زمان: ساعت ۱۳ تا ۱۵ روز شنبه ۲۸ ماه می ۲۰۲۲
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن

۲۴ می ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف