درباره فاجعه فرو ریختن ساختمان “متروپل آبادان”

فاجعه ریزش ساختمان “متروپل آبادان” در روزهای اخیر که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد نامعلومی از هموطنان محروم ما شد یک‌بار دیگر عمق فساد و پوسیدگی رژیم جمهوری اسلامی و کلیت نظام سرمایه داری فاسد و انگلی حاکم بر کشور ما را به عینه به همگان نشان داد.

این برج بدون داشتن کمترین استانداردهای ساخت و ساز معمولی و تنها به منظور سودجویی حداکثری توسط یکی دیگر از سرمایه داران رذل و فاسد حاکم بر کشور ما با مجوز شهرداری دزد و فاسد آبادان ساخته شده بود و به همین دلیل در اثر یک حادثه کوچک سرانجام فرو ریخت و حیات و هستی تعداد دیگری از اهالی زحمت‌کش، مغازه‌داران و کارگران محروم را در زیر آوار سهمگین خود نابود ساخت.

“چریک‌های فدایی خلق ایران” مراتب تسلیت عمیق خود را به بازماندگان قربانیان این فاجعه هولناک اعلام می‌کنند. این فاجعه هولناک که مدت‌ها پیش در مورد وقوع آن به مسئولین دزد و فاسد حکومتی اخطار داده شده بود، یک‌بار دیگر بی مسئولیتی رژیم فاسد جمهوری اسلامی را به مردم ما نشان داد و بیش از پیش بر ضرورت سرنگونی این رژیم وابسته به امپریالیسم و نابودی این نظام سرمایه‌داری وابسته حاکم مهر تاکید زد!

دیر نیست که آوار سهمگین جنبش کارگران و زحمت‌کشان با قهر انقلابی، نظام طفیلی حاکم و بساط ننگین سرمایه‌داران استثمارگر و دزد و کل مزدوران امپریالیسم در ایران را از جا برکند و پایه‌گذار یک ایران آزاد از قید سلطه امپریالیسم و حکومت سرمایه‌داران رذل، یک ایران آباد و دمکراتیک به رهبری طبقه کارگر باشد!

چریک‌های فدایی خلق ایران
۲۴ ماه می ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف