حضور وسیع نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در بم!

روز بروز بر آمار تلفات زلزله بم افزوده می شود، تا صبح روز چهارشنبه ۹ دیماه جسد بیش از ۲۸ هزار قربانی زلزله بم به خاک سپرده شد و این در حالی است که بسیاری از ویرانه ها هنوز بعلت کمبود امکانات دست نخورده باقی مانده است؛ و در ضمن هنوز هم رژیم جمهوری اسلامی خبری در مورد روستاهای اطراف بم و تلفات احتمالی در آن مناطق را منتشر نساخته است. خبرگزاری های  خارجی رقم کشته شدگان را بیش از ۵۰ هزار نفر ذکر کرده اند ولی سران رژیم و از جمله خاتمی دغلکار از کشته شدن حداکثر ۴۰ هزار نفر صحبت می کنند. تازه این رقم  همانطور که گفته شد شامل تلفات جانی روستاهای اطراف بم که تا کنون هیچ گونه توجهی به آن ها نشده، نمی گردد.

در شرایطی که سرمای شدید روزهای اخیر جان بسیاری از بازماندگان و بویژه کودکان و مجروحین را در معرض خطر جدی قرار داده و بنا به گزارش رادیو بی بی سی تعدادی از کودکانی که زنده از زیر آواربیرون آورده شده بودند، پس از مدتی به دلیل کمبود امکانات از سرمای شدید یخ بسته و قربانی شدند، در شرایطی که دهها هزار آواره از روستاهای اطراف بم که از زلزله آسیب دیده اند، حیران و سرگردان برای دریافت هر نوع کمکی به سوی شهرستان بم سرازیر شده اند و همچنین در شرایطی که مردم از مناطق مختلف ایران در تلاش شبانه روزی برای رساندن غذا و پوشاک به بازماندگان زلزله هستند، در چنین شرایطی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی به جای قراردادن امکانات دولتی در اختیار مردم منطقه و نجات احتمالی جان کسانی که در زیر آوار مانده اند، صرفاً برای جلوگیری از گسترش و اوج گیری اعتراضات توده ای و برای سرکوب هر نوع اعتراض و مبارزه مردم خشمگین برای دست یابی به حقوق خود، سراسیمه هزاران تن از نیروهای مسلح خود را به منطقه زلزله زده  گسیل داشته است و در حالیکه به ساختن اردوگاه هائی در بم برای نیروهای مزدور خود اقدام نموده از زبان باقر قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی اعلام می کند که : ” ۵۳ پاسگاه انتظامی در بم ایجاد شده و مأموران مستقر در آنها آموزشهای لازم را برای استقرار نظم در منطقه زلزله زده دیده اند”. باید بدانیم  که هم این اقدامات سرکوبگرانه و هم دزدی های آشکار و بی سابقه ای که توسط نیروهای انتظامی در مسیر های کمک رسانی صورت می گیرد، باعث توقف و کند شدن کمک های مردم مناطق دیگر به مصیبت دیدگان زلزله شده است.

کارشناسان زلزله در سطح بین المللی، با توجه به کثرت بی سابقه تلفات انسانی در زلزله بم، رژیم حاکم بر ایران را عامل این فجایع دانسته اند. واقعیت این است که آمار بسیار بالای قربانیان زلزله در بم به دلیل وضعیت ساختمان های این شهر و عدم برخورداری کل شهر از سیستم های لازم در مقابل زلزله بوده است.   امروز مردم ایران با مقایسه میزان تلفات ناشی از زلزله اخیر در بم  با زلزله های پیش آمده در سایر نقاط پیشرفته جهان – از جمله زلزله اخیر در ژاپن که با قدرت ۷ ریشتر تنها ۳ کشته و مجروح بجای گذاشت- بیش از پیش به این حقیقت پی میبرند که بشریت به درجه ای از رشد در تکنولوژی دست یافته است که می تواند فجایع طبیعی نظیر زلزله را تا حدود زیادی مهار کند. آن ها در می یابند که با این حال، به دلیل حاکمیت یک سیستم ضدانسانی در جهان (سیستم سرمایه داری امپریالیستی) و حاکمیت رژیم های دیکتاتوری چون رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ و نگهداری آن در اقصی نقاط دنیا ، بسیاری از مردم جهان و از جمله مردم تحت ستم ایران از امکان دست یابی به چنان تکنولوژی محروم مانده اند.  درست بر چنین اساسی است که رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی با مشاهده آگاهی رو به رشد مردم و هراسان از آن در شرایطی که مردم ما براحتی نگفتند زلزله کار خداست و دلیل فجایع ناشی از زلزله در بم را نه در آسمان ها بلکه در زمین جستجو کردند،  هزاران تن از قوای نظامی خود را جهت سرکوب مردم به منطقه گسیل داشته است. 

درود بر توده های آگاه و رزمنده! 

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

با ایمان به پیروزی راهمان

چریکهای فدایی خلق ایران

۱۰ ديماه ۱۳۸۲