تظاهرات در استکهلم در حمایت از زندانیان سیاسی و محکومیت احکام اعدام!

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۱۸ فوریه در ساعت ۳ بعداز ظهر،‌ تظاهراتی در میدان سرگل استکهلم برگزار شد. این آکسیون با شرکت فعالین آزادی‌خواه چپ و کمونیست، در همبستگی با مبارزات توده‌های به‌پاخاسته در ایران و محکومیت صدور احکام اعدام و زندان‌های طویل المدت علیه مبارزین انقلابی از سوی رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی برگزار شده بود. محل آکسیون، که حدود ۸۰ تن از فعالین سیاسی و مردم مبارز در آن شرکت کرده بودند، با بنرها و پرچم‌های سرخ تزیین شده بود. در جریان حرکت شعارهای مختلفی از جمله “مرگ بر جمهوری اسلامی”،” کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد”، ” اعدام‌ها باید فورا متوقف شوند”، “زنده باد آزادی”، “زنده باد سوسیالیسم”، ” از مبارزات آزادی‌بخش مردم در ایران حمایت می‌کنیم” از سوی جمعیت فریاد زده شد. 

همچنین در طی این حرکت تعدادی از شرکت‌کنندگان مبادرت به سخنرانی کردند. یکی از سخنرانان با اشاره به وضع ایران توضیح داد که شرایط زندگی توده‌های تحت ستم هر روز وخیم‌تر می‌شود. او با اشاره به شرایط شکل‌گیری جمهوری اسلامی به کمک امپریالیست‌ها در کنفرانس گوادلوپ تاکید داشت که در ۴۴ سال گذشته همواره سرمایه‌داران از این رژیم حمایت کرده و این رژیم هم با زندان، شکنجه و اعدام  شرایط استثمار و غارت آنها را برای استثمارگران مهیا نموده است. 

سخنران‌های دیگر نیز ضمن تشکر از همه کسانی که از جنبش انقلابی توده‌های به‌پاخاسته دفاع می‌کنند به خانواده‌های اعدام‌شدگان و زندانیان سیاسی درود فرستادند و پشتیبانی خویش از مبارزات مردم به‌پاخاسته را اعلام نمودند. در این آکسیون یک رفیق سوئدی که خود را آنارشیست معرفی می‌کرد سرودهایی در باره آزادی زنان خواند و در خاتمه به فارسی گفت : “مرگ بر رهبر خامنه‌ای”. 

یکی از بحث‌هایی که در این حرکت در میان شرکت کنندگان خیلی مطرح بود ظهور دوباره ثابتی شکنجه‌گر ساواک در مجامع عمومی بود و به این دلیل بسیاری از زندانیان دوره شاه در سایت‌ها سوابق و چهره پلیدش را افشا کرده‌اند. در این بحث‌ها اکثرا معتقد بودند که این  فاشیست با کمک رسانه‌ایِ فریبکار امپریالیستی می‌خواهد در میان ایرانیان تبعیدی دوباره جا بازکند.

فعالین چریک‌های فدایی خلق با بنرها، اعلامیه‌ها و نشریات چریک‌های فدایی خلق ایران فعالانه در این تظاهرات شرکت داشتند. تعداد زیادی از نشریات اعلامیه‌های سازمان در جریان حرکت توزیع شد. میزان بازدید از میز کتاب خیلی خوب بود و چند رفیق جوان خواهان کتاب رفیق مسعود احمد زاده و رفیق امیر پرویز پویان شدند. در طول تظاهرات برخی از حاضران در محل، از بنرهای رفقا که حاوی تعداد زیادی از عکس‌های جانباختگان خیزش‌های توده‌ای بودند عکس گرفتند. یکی از رفقای پیشمرگه کرد می‌گفت در اول انقلاب ۵۷ همه ایران دست چریک‌ها بود، حیف شد که سازمان به بیراهه کشیده شد. این تظاهرات با موفقیت در ساعت ۴ و نیم بعداز ظهر به پایان رسید. 

جمهوری اسلامی دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم
۳۰ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۹ فوریه ۲۰۲۳