آکسیون در اعتراض به محاکمه تعدادی از فعالین سیاسی در دادگاه استکهلم!

متن کامل با فرمت پی دی اف

در روز های ششم و نهم اکتبر به دعوت “شورای استکهلم در حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران” تظاهراتی در اعتراض به محاکمه ایرانیان مخالف در مقابل این دادگاه شکل گرفت که در آن جمعی از فعالین چپ و کمونیست شرکت داشتند. 

در رابطه با موضوع این تظاهرات لازم به یاد آوری‌ست که یک سال پیش یعنی در ۲ اکتبر ۲۰۲۲، به دنبال سرکوب خونین خلق بلوچ در “جمعه خونین” زاهدان تظاهراتی خودجوش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی، این مرکز جاسوسی در استکهلم، رخ داد که پلیس حافظ نظام سرمایه‌داری سوئد ده نفر از معترضین را بازداشت و برای آنها پرونده تشکیل داد.

پرونده سازی و محاکمه مخالفین رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی که در اعتراض به خونین‌ترین روز خیزش انقلابی توده‌های به پاخاسته ایران دست به تجمع زده بودند، نشان از حمایت و همراهی دولت سوئد با سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی می‌باشد. امری که نشان می‌دهد امپریالیستها یعنی دشمنان اصلی مردم ما در جنگ توده‌های به پا خاسته در موضع حمایت از نوکرانشان ایستاده و به هر شکلی از آنها پشتیبانی می‌کنند.

در این دو روز بخشی از کمونیست‌های آگاه وانقلابی استکهلم با تجمع در مقابل دادگاه و اعتراض به محاکمه فعالین سیاسی محل تظاهرات را به صحنه محاکمه جمهوری اسلامی بدل کردند. شعارهای کوبنده “سفارت تروریستی جمهوری اسلامی  باید بسته شود” ، “سرنگون باد این رژیم ضد خلقی” ، “مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر”، “سرمایه‌داری ننگت باد،  مرگت باد”،  “زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم ” به طور مدام فریاد زده می‌شد و جمعیت با سرودهای انقلابی یاد عزیزان کشته شده را گرامی داشتند؛ و نشان دادند که پشتیبان فعالین سیاسی مبارزی هستند که به ناحق توسط مقامات سوئدی دستگیر و به جرم پشتیبانی از مبارزات بر حق مردم ما مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.

فعالین چریکهای فدایی خلق با بنر های گوناگون و عکس جانباختگان دلاور خیزش‌های مردمی و بنر بزرگ “پیروز باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم”، در این آکسیون شرکت داشتند. جالب بود که بنرهای رفقا مورد توجه خبرنگاران و عکاسان قرار گرفت و از آنها عکس می‌گرفتند. در این حرکت اعتراضی بحث‌هایی در مورد ضرورت مبارزه مسلحانه، ضرورت اتحاد بیشتر خلق‌های ستمدیده و ضرورت ایجاد و تقویت یک تشکیلات منسجم بین شرکت‌کنندگان جاری بود. جوانانی که از بنرها دیدن می‌کردند با تعجب و ناباوری به این همه جنایت رژیم به اظهار همدردی و همراهی با جوانان به پا خاسته ایران می‌پرداختند. در میان بازدیدکنندگان کسانی بودند که تصورشان این بود که مبارزه در ایران فقط برای حجاب است که با توضیحات  مفصل رفقا و تشریح وضعیت اقتصادی در ایران و اشاره به فقر، گرسنگی و بیکاری گسترده مردم به آنها نشان داده می‌شد که این مبارزات یک مبارزه طبقاتی است و نه صرفا مبارزه‌ای برای لغو حجاب اجباری که البته بخش لایتجزایی از خواستهای زنان آزادیخواه ایران بوده و نیروهای انقلابی مخالف آن می باشند. این تظاهرات که برای حمایت از رفقای محاکمه شده شکل گرفته بود از ساعت ۱۱ آغاز و در ساعت یک بعدازظهر با موفقیت به پایان رسید . 

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
سفارت جمهوری اسلامی این مرکز تروریسم باید بسته شود!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد
۱۸ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳