آمستردام: گزارشی از آکسیون علیه اعدام‌های رژیم!

متن کامل با فرمت پی دی اف

در چارچوب تظاهرات‌های متعددی که در کشورهای مختلف علیه احکام وحشیانه اعدام بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه مردم و مخالفین و مبارزین صادر می‌شود، روز یکشنبه ۲۸ آپریل ۲۰۲۴ یک آکسیون مبارزاتی برای رساندن صدای قربانیان رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی و همچنین پژواک فریاد زندانیان سیاسی در افکار عمومی در شهر آمستردام برگزار شد. 

این آکسیون به فراخوان “کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران بخشی از آن می باشند”، برگزار شد. میدان دام آمستردام، جایی که برای محل آکسیون در نظر گرفته شده بود، با بنرهای مبارزاتی و شعارهای برجسته علیه رژیم جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیستش تزئین شده بود. 

در طول حرکت شعارهای زیادی به زبان‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی سر داده شد، از جمله “مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد” و …. همچنین شعارهایی در محکومیت احکام اعدام مبارزین و مخالفینی که در چنگال جمهوری اسلامی اسیر هستند، نظیر عباس دریس، توماج صالحی و مجاهد کور کور سرداده شد. 

در طول این آکسیون به علت وجود پرچم فلسطین تعداد زیادی مراجعین ایرانی و غیر ایرانی در مورد مواضع سازمان راجع به نسل‌کشی مردم فلسطین سوال می‌کردند و این موضع که دفاع از خلق فلسطین و محکوم کردن رژیم اشغالگر و تبهکار اسراییل و حامیان امپریالیستش به معنی تایید جنایات دار و دسته وابسته و ضد خلقی نظیر حماس نیست را قبول داشتند و از آن استقبال می‌کردند. 

این حرکت از ساعت ۱ بعدازظهر شروع و در ساعت ۴ با موفقیت به پایان رسید.

نابود باد رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی!
نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم! با انقلاب علیه استثمارگران، در هم می شکنیم بساط دار و شکنجه را!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
۳۰ آپریل ۲۰۲۴