پخش برنامه زنده در اینستاگرام با حضور رفیق چنگیز قبادی‌فر از طرف چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

موضوع: سیاهکل طلیعه راهی نوین

زمان: روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران

برابر با ۷ فوریه ۲۰۲۱ ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری: صفحه اینستاگرام چریکهای فدایی خلق ایران بذرهای ماندگار @BazrhayeMandegar

پس از صحبت‌های رفیق، برنامه با پرسش و پاسخ ادامه می‌یابد.