گزارش کوتاهی از دومین تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان بلژیک

بدنبال صدور دومین فراخوان از سوی نیروهای مبارز و مترقی برای اعتراض به لایحه ننگین استرداد مجرمین بین دولت بلژیک و رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، روز سه شنبه 19 جولای 2022 گردهمایی اعتراضی دیگری در مقابل پارلمان بلژیک از سوی ایرانیان مبارز برگزار شد. برگزار کنندگان این حرکت، اطراف محل تظاهرات را با بنرهای بزرگ و شعارهای برجسته همانند “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “مرگ بر امپریالیسم و زنده باد سوسیالیسم” آراسته بودند. برغم گرمای طاقت فرسا، تعدادی از ایرانیان آگاه و مبارز از کشورهای همسایه و از شهرهای دیگر بلژیک خود را برای افشای این دسیسه ضد مردمی علیه توده های تحت ستم ایران و نیروهای مبارز و مردمی به بروکسل و مقابل پارلمان بلژیک رسانده بودند. جمعیت با سردادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و دولت بلژیک اعتراض خویش به سیاست حمایت از تروریسم جمهوری اسلامی توسط امپریالیست ها و دولت بلژیک را اعلام کردند. از جمله شعارهای سرداده شده در این گردهمایی، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “شرم بر دولت بلژیک”، “ایران (جمهوری اسلامی) جنایت می کند، بلژیک حمایت می کند” و … بود. در این حرکت سخنرانی های افشاگرانه ای علیه سیاست مذموم دولت بلژیک برای استرداد تروریست های جمهوری اسلامی صورت گرفت.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران از زمره فراخوان دهندگان این حرکت بودند که با بنر سازمان در این حرکت مبارزاتی شرکت کردند. شایان ذکر است که دولت بلژیک به دلیل اختلافات درونی بین جناح های مختلف امپریالیستی و همچنین مخالفت وسیع افکار عمومی آزادیخواه، هنوز موفق به گذراندن و تصویب این لایحه ضد مردمی در پارلمان خویش نشده است.

نابود باد جمهوری اسلامی!

مرگ بر امپریالیسم، پیروز باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

20 جولای 2022

متن کامل در فرمت پی دی اف