یک توضیح ضروری!

‎بدنبال انتشار بیانیه چریکهای فدایی خلق ایران، “خطاب به نیروهای مبارز و انقلابی”، رفقا و دوستانی با ارسال نظراتشان به آدرس من در فضای مجازی، مسائلی را مطرح کردند. بسیاری از نظرات رسیده در تایید مواضع اصولی و مبارزاتی بیانیه سازمان بود. ضمن سپاس از این دسته لازم دانستم که پاسخی هم به برخی دیگر از نظرات رسیده به شرح زیر بدهم:

‎در بیانیه سازمان ما با استناد به امضای اطلاعیه ای که ادعا شده از سوی هواداران و یا مرتبطین با چریکهای فدایی خلق صادر شده، تاکید گشته که سازمان ما از وجود چنین تشکل و یا نیرویی “مطلع” نیست و “رابطه سیاسی- تشکیلاتی” با آنها نداشته و ندارد. همچنین در این بیانیه به عنوان یک “شیوۀ برخورد”، “صدور و یا پخش هر گونه اطلاعیه و نوشته و مطلب و امضاء آن به نام یک جریان انقلابی و مبارز (بدون اطلاع آن سازمان و بدون داشتن رابطه تشکیلاتی با آن)، حرکتی ناسالم، فریب‌کارانه، امنیتی و مشکوک” نامیده شده است. در نتیجه، این بیانیه، بدون برخورد به هیچ شخص مشخصی با یک “شیوه برخورد” منحط مرزبندی کرده است. پرسش اینجاست که این امر چرا باید باعث “رنجش” کسانی گردد که ادعای دفاع از “اصول” را دارند؟ طرح و نقد یک شیوه برخورد ناسالم و مرزبندی با آن حق یک فرد و جریان و نیروی انقلابی ست. پس افراد “رنجیده خاطر” اگر ادعای پایبندی به اصول را دارند اتفاقا باید با احترام به حقیقت و اصول و پرنسیبهای شناخته شدۀ کمونیستی، از اطلاعیه چریکهای فدایی خلق ایران خطاب به نیروهای انقلابی خوشحال شوند و از آن استقبال کنند و نه این که آن را “چک سفید امضا” برای “کوبیدن” شخص خودشان توسط گردانندگان یک کانال “آلوده” تلقی کنند.

‎ادعا شده است که در مسئله موضع گیری علیه عملکرد گردانندگان یک کانال مجازی و از نظر آنان مرکز “جاسوسی”، هدفی جز دفاع از “اصول” و  “وظیفه” افشای حقیقت وجود نداشته است. اما بیانیه چفخا در عین حالی که عملکرد کسانی که بدون اطلاع سازمان ما و بدون داشتن رابطه سیاسی- تشکیلاتی با ما اطلاعیه ای با امضای “هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اشرف دهقان” صادر کرده اند را محکوم نموده  ولی عملکرد کانال مجازی مورد نظر آنها را نیز مورد  تایید قرار نداده است. اتفاقاً بیانیه چریکهای فدایی خلق با اشاره به تحلیل و عملکردهای حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی و پلیس سیاسی آن، به طور کلی با صراحت تمام کار هر فرد، نیرو و جریان “مخالف” و “مبارز” را که بدون توجه به ماهیت دیکتاتوری حاکم برکشور ما، ابلهانه و یا آگاهانه در صدد “نیرو گیری” و گسترش روابط تشکیلاتی در حیطۀ فعالیت هویت‌های سیال و کاذب و پنهان سیاسی در “فضای مجازی” می باشند را نیز بی هیچ تزلزلی محکوم نموده و مذموم شناخته و به درست آن را “پهن کردن دامی دیگر برای شکار جوانان مبارز و آگاه در داخل کشور توسط سربازان گمنام امام زمان” نامیده است. بنابراین اگر کسانی این بیانیه را دستاویزی برای موجه جلوه دادن اعمال غیر اصولی خود قرار داده اند، نشان می دهند که تا چه حد در این ادعا که گویا “وظیفه” دفاع از حقیقت را مد نظر داشته اند ناصادق می باشند و فرصت طلبانه برخورد می کنند.

‎از طرف دیگر، “رنجیده گانی” که از بیانیه چفخا دچار “شوک” شده‌اند مدعی هستند که گذاشتن امضای چفخا “اشتباه رفیقشان” بوده. آیا در این مدت اینها در سطح عمومی رسما کار غیر اصولی خود یعنی گذاشتن امضای هواداران چفخا در پای بیانیه خود را در جایی تکذیب کرده اند ؟ و در مقابل جنبش مسئولیت این عمل غیر اصولی را پذیرفته اند ؟

‎به عنوان ختم کلام باید بگویم که اعلام سیاست اصولی و انقلابی چریکهای فدائی خلق ایران ممکن است به مذاق برخی خوش نیاید، که البته اهمیتی ندارد. اما بدون شک، شمار این برخی ها در مقابل سیل پیامهایی که از سوی فعالین و نیروهای سیاسی دلسوز و مبارز در تایید مواضع مطرح شده در بیانیه اخیر سازمان ما به دست من رسیده، اندک است.

‎امید که این سطور، به فهم مسائل اصلی مندرج در بیانیه سازمان، برای آنان که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن دارند کمک کند.

‎متن اطلاعیه سازمان در لینک زیر قابل دسترسی ست:

خطاب به نیروهای مبارز و انقلابی!

‎سارا نیکو

دوازدهم آپریل ۲۰۲۱