یادها

تصاوير آرامگاه عاشق‌ترينِ زندگان

اين ذره ذره گرمیِ خاموش‌وار ما

يك روز بی‌گمان

سر می‌زند ز جایی و خورشيد می‌شود

زندگینامه برخی از شهدای چریک‌های فدایی خلق ایران

رفیق مصطفی حسن‌پور

رفیق شهید کیومرث سنجری

رفیق شهید جواد سلاحی

رفیق شهید خسرو ترگل

رفیق شهید جمشید هدایتی

رفیق شهید مهرنوش ابراهیمی روشن

رفیق شهید ناصر فضل اللهی

رفیق شهید غلامعلی خراط‌پور

رفیق شهید محمدهادی فاضلی

رفیق شهید حسن جان لنگوری

رفیق شهید طاهره قاسم‌زاده (قاسمی)

رفیق شهید حیدر بابایی

رفیق شهید مصطفی حسن‌پور

رفیق شهید حمید توکلی

رفيق شهيد، لطف الله صادقی نراقی

رفیق شهید فرهاد سپهری

رفیق شهید فاطمه نهانی

رفیق شهید تورج اشتری

رفیق شهید سعید رضا

رفیق شهید طاهره خرم

رفیق شهید محمد حسین خادمی

رفیق شهید یحیی امین‌نیا

رفیق شهید انوشه فضیلت کلام

رفیق شهید حسین شانه‌چی

رفیق شهید بهروز عبدی

رفیق شهید محمدرضا کامیابی

رفیق شهید محمد معصوم‌خانی

رفیق شهید غلامرضا گَلَوی

رفیق شهید بهمن آژنگ

رفیق شهید خسرو پناهی

رفیق شهید مریم شاهی

رفیق شهید محمدرضا یثربی

رفیق شهید علی عظیمی

رفیق شهید یداله سالاری

رفیق شهید علی مهمی

رفیق شهید عبدالحسین براتی

رفیق شهید شاهرخ زند کریمی

رفیق شهید پری روشنی

رفیق شهید احمد پیل‌افکن

رفیق شهید میر هادی کابلی

رفیق شهید محمد جواد عرفانیان

رفیق شهید مهدی اقتدارمنش

رفیق شهید فاطمه (شمسی) نهانی

رفیق شهید منوچهر اویسی

رفیق شهید احمدرضا قنبرپور

رفیق شهید عباس کرمی

رفیق شهید عزیز پور احمدی

رفیق شهید محمد امین ترابی

رفیق شهید مهرداد شاهمرادی

رفیق شهید محمد سلیمانی

رفیق شهید شهرام شافعیان

رفیق شهید حسن روان

رفیق شهید محمد کاسه چی

رفیق شهید بیژن اسلامی اشپلا

رفیق شهید حجت الله نیک نژاد

رفیق شهید فتح الله کریمی

رفیق شهید محمد رضا الماسی

رفيق شهید فتح الله فربود شهرکی

رفیق شهید شهرام حسینخانی

رفیق شهید اسماعیل هادیان

رفیق شهید نصرت کریمی

رفیق شهید نادعلی دباغی

رفیق شهید حمید قباخلو

رفیق شهید حسین پور قنبری

رفیق شهید حسین رکنی

رفیق شهید مختار نیک نژاد

رفیق شهید محمد رضا هدایتی

رفیق شهید حسن سعادتی

رفیق شهید علی کریمی

رفیق شهید بابک طلیس چی سیلابی

رفیق شهید فتحعلی پناهیان

رفیق شهید حبیب مومنی

رفیق شهید احمد کریمی

رفيق شهيد بهزاد یوسفی

رفيق شهيد فریدون شافعی [کاک رحمان]

رفيق شهيد فریدون محمدی سامانی

رفيق شهيد فرج االله نيک نژاد

رفيق شهيد محمد رحيم خُدادادی

رفيق شهيد حميد آقاوردی زاده

رفيق شهيد رضا بهفر

رفيق شهيد قاسم سيادتی

رفيق شهيد هاشم باباعلی