یادمان جان‌باختگان دلیر دهه شصت

در برابر تندر می‌ایستند،
خانه را روشن می‌کنند 
و می‌میرند …

چریکهای فدایی خلق ایران برگزار می‌کنند:

یادمان جان‌باختگان دلیر دهه شصت

● گوشه‌هایی از جنایات جمهوری اسلامی در زندان‌های خراسان و سمنان (رفیق مرضیه) 

● خاطراتی از سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی در دهه شصت (رفیق نصیر)

● سخنرانی: دادخواهی جنایات دهه شصت در گرو نابودی جمهوری اسلامی است! (رفیق چنگیز قبادی‌فر)

زمان: شنبه ۳ سپتامبر ۲۰۲۲
ساعت: ۶ بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی، ۲۰:۳۰ به وقت ایران و ۱۲ بعدازظهر به وقت نیویورک (آمریکا)
مکان: کلاب هاوس – اتاق چریکهای فدایی خلق ایران با نام بذرهای ماندگار 

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، با انقلاب علیه استثمارگران، در هم می‌شکنیم بساط دار و شکنجه را!

پوستر با فرمت پی دی اف