گزارش کوتاهی از مراسم گرامیداشت قیام آبان ۱۳۹۸

آمستردام – هلند

روز شنبه هفتم نوامبر ۲۰۲۰، در اولین سالگرد قیام آبان ماه توده‌های ستمدیده در بیش از ۱۶۰ شهر کشور، آکسیون مبارزاتی‌ای در میدان دام شهر آمستردام در هلند برگزار گردید. در این حرکت مبارزاتی یاد و خاطره بیش از ۱۵۰۰ قیام‌کننده پاس داشته شد که در جریان این خیزش بزرگ توده‌ای برای رسیدن به آزادی به دست رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. این آکسیون به دعوت «کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند»، که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن می‌باشند بر پا شده بود.

محل آکسیون با بنرها و شعارهای مبارزاتی و عکس‌های شهدای قیام آبان تزئین شده بود که نظر هر رهگذری را در این میدان پر رفت و آمد، به خود جلب می‌کرد. در جریان این حرکت، بیانیه کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران به زبان انگلیسی و هلندی از بلندگوی مراسم پخش شد و سپس با پخش سرودهای مبارزاتی از شیلی، فرانسه، یونان و ترکیه فضای مبارزاتی خاصی شکل گرفت. به‌خصوص که شرکت‌کنندگان در این حرکت، در زمان پخش سرودها در حین دست‌زدن، دور چادر آکسیون حرکت می‌کردند و به جلب توجه عابران و رهگذران می‌پرداختند. امری که باعث شد تعداد قابل توجهی از رهگذران به صحبت با رفقای حاضر در محل پرداخته و در رابطه با اوضاع و شرایط کنونی در ایران سئوال‌ها و نظرات خود را مطرح کنند.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز با گذاشتن میز کتاب به معرفی انتشارات سازمان پرداختند که با استقبال مراجعه‌کنندگان مواجه شد. برای نمونه یک خانم اندونزیایی ضمن مراجعه به میز کتاب پرسش‌هایی در باره وضعیت ایران و چرایی قیام آبان ماه طرح نمود که به آن‌ها پاسخ داده شد. همچنین یک دختر و پسر جوان ضمن مراجعه به میز کتاب، خواهان کتاب «پاره ای از تجربیات جنگ چریکی شهری در ایران» شدند و در جریان بحث‌ها تأکید کردند که نظرات و نشریات سازمان را مطالعه و مواضع آن را تعقیب می‌کنند. این آکسیون که از ساعت ۲ شروع شده بود در ساعت ۴ با موفقیت به پایان رسید.

گرامی باد خاطره جانباختگان قیام آبان سال ۱۳۹۸

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند ۹ نوامبر ۲۰۲۰