گزارش کوتاهی از مراسم روزجهانی کارگر درشهر وین – اتریش!

در وین پایتخت اتریش هر سال مراسم روز جهانی کارگر برگزار و کارگران و هواداران و فعالین این طبقه انقلابی ضمن راهپیمایی و تظاهرات، همبستگی خود را در مبارزه با سرمایه داران به نمایش می‌گذارند. امسال به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه تعداد زیادی از مردم زحمت‌کش و کارگران و فعالین کارگری و آزادی‌خواهان در این راهپیمایی شرکت داشتند. آنها ضمن سر دادن شعارهایی در دفاع از حقوق طبقه کارگر  و علیه نظام سرمایه داری با حمل بنرها و دست نوشته‌‌هایی خواست‌ها و مطالبات خود را در سطح جامعه اعلام می‌کردند. 

در مرسم اول ماه مه هر ساله گروه‌های چپ و مترقی با برگزاری میز کتاب به تبلیغ مواضع و توزیع نشریات خود می‌پردازند. امسال نیز به همین روال میزهای کتاب در رینگ مقابل -DenKmaL Der RePubliK بر قرار بود. فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در وین ضمن برپایی میز کتاب در راهپیمایی روز کارگر نیز شرکت داشتند. راهپیمایی از منطقه ROOSEVELTPLATE شروع و تا STAATSOPER  ادامه داشت. میز کتاب فعالین سازمان از ساعت ۸ صبح برقرار بود که با استقبال شرکت کنندگان در مراسم مواجه شد. در طول ۴ ساعتی که میز کتاب بر قرار بود تعداد زیادی از اعلامیه‌های روز جهانی کارگر و جنگ اوکراین به زبان آلمانی در بین جمعیت توزیع شد. تقریبا بیشتر ایرانیان شرکت کننده در مراسم به میز کتاب سر زده و جزوات و کتاب‌هایی را که لازم داشتند تهیه می‌کردند.

راهپیمایی روز جهانی کارگر امسال که با پخش موزیک نیز همراه بود پس از چندین ساعت با موفقیت به پایان رسید.

زنده باد هم‌بستگی بین المللی کارگران!
نابود باد نظام سرمایه داری!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در اتریش
۳ می ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف