گزارش کوتاهی از تظاهرات ۲۴ جولای در تورنتو!

گزارش کوتاهی از تظاهرات ۲۴ جولای در تورنتو! با فرمت پی دی اف


فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در تورنتوی کانادا، در روز شنبه ۲۴ جولای ۲۰۲۱ تظاهراتی را درحمایت از مردم خوزستان و علیه رژیم جمهوری اسلامی در میدان “مل‌لستمن” برگزار کردند. تعدادی از گروه‌ها و افراد سیاسی مبارز در این تظاهرات شرکت داشتند. ایرانیان و دیگر شهروندان کانادا که از محل عبور می‌کردند با به صدا در آوردن بوق ماشین‌هایشان و با نشان دادن علامت پیروزی حمایت خود را از تظاهر کنندگان اعلام می‌کردند. فضای همکاری و اتحاد عمل میان ایرانیان آگاه ساکن تورنتو که همیشه توسط فعالین چریک‌های فدایی خلق در کانادا ترویج و تشویق می‌شود در این تظاهرات به وضوح وجود داشت. در این تظاهرات سرودهای انقلابی خلق‌های عرب، کرد، لر و ترک و … از بلندگو پخش گردید. همچنین موسیقی رزمی و انقلابی به زبان‌های عربی، فارسی و انگلیسی نیز از بلندگوها پخش شد. در این آکسیون به زبان‌های انگلیسی و فارسی در مورد قیام مردم ایران و ضرورت پشتیبانی از آن صحبت شد که سخنرانی‌ها مورد توجه عابرین قرار گرفت. در ضمن سخنرانی کوتاهی که توسط یکی از یاران چریک‌های فدایی خلق به زبان انگلیسی از قبل ضبط شده بود از بلندگو پخش شد و توجه عابرین انگلیسی زبان را به خود جلب کرد. شعارهایی به زبان‌های انگلیسی، فارسی و عربی در این تظاهرات سر داده شد از جمله:

“مرگ بر جمهوری اسلامی”
“زندانی سیاسی آزاد باید گردد”
“جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون”.

این حرکت که در ساعت ۱۸ شروع شده بود در ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه با موفقیت به اتمام رسید.

جمهوری اسلامی دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارت‌گران نابود باید گردد!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در تورنتو – کانادا

تاریخ ۲۵ جولای ۲۰۲۱