گزارش کوتاهی از تظاهرات علیه ریاضت اقتصادی در انگلستان!

امروز شنبه ۱۸ جون ۲۰۲۲ شهر لندن پایتخت انگلستان شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات‌های توده ای علیه دولت این کشور و سیاست‌های اقتصادی اش در دوران پس از کرونا بود. ده‌ها هزار تن از مردم در لندن از ساعت ۱۲ ظهر در منطقه  Street  Portland Great تجمع کرده و سپس به سوی پارلمان این کشور راهپیمایی کرده و با شعارهای برکناری دولت خواست‌ها و مطالبات خود را فریاد زدند. واقعیت این است که سیاست‌های ریاضتی دولت در ماه‌های اخیر باعث بالا رفتن شدید قیمت‌ها و هزینه‌های اولیه زندگی شده و طبقه حاکم همزمان با تشدید بحران اقتصادی گریبان‌گیر نظام، تعرض گسترده‌ای به سفره کارگران و زحمت‌کشان را سازمان داده است.

بزرگترین اتحادیه‌های کارگری انگلستان مانند “تی یو سی” و “جی اِم بی” از فراخوان دهندگان این تظاهرات بودند و شعار اصلی این حرکت، برکناری محافظه کاران از قدرت، پایان سیاست ریاضت اقتصادی و افزایش حقوق و بهبود شرایط کار و زندگی مردم در انگلستان بود. با وجود این شعارهای متنوع دیگری در زمینه تامین بهداشت و مسکن مناسب و رایگان، آموزش مجانی و مخالفت با نژاد پرستی و جنگ و فربه شدن روزمره سرمایه داران حاکم وجود داشت. برخی از شعارهای رادیکال‌تر در این تظاهرات به قرار زیر بودند: ” تامین خدمات اجتماعی به جای تامین بودجه جنگ”، “مرگ بر نظام سرمایه‌داری”، “اگر به غذا دسترسی ندارید ثروتمندان را بخورید!”، “حزب محافظه کار باید سرنگون شود”، “نظام سرمایه‌داری ورشکسته است”، “انقلاب تنها راه حل” و ” اعتصاب عمومی” و …

در پایان تظاهرات در مقابل مجلس این کشور سخنرانی‌هایی از سوی نمایندگان اتحادیه‌های کارگری موجود با مضمون محکومیت سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت و دعوت به اعتصاب و تظاهرات بیشتر علیه دولت صورت گرفت. 

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۱۸ جون ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف