گزارش کوتاهی از آکسیون اعتراضی در افشای انتصابات جمهوری اسلامی در آمستردام – هلند