گزارش تظاهرات در اعتراض به اعدام نوید افکاری در استکهلم – سوئد

با فراخوان جمعی از نیروهای کمونیست و جریانات سیاسی جهت اعتراض به اعدام وحشیانه نوید افکاری توسط جلادان جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر از ساعت ۵ بعد از ظهر، یک تجمع اعتراضی در میدان سرگل شهر استکهلم برگزار شد که با استقبال هموطنان مبارز و آگاه روبرو گشت. حدود ۹۰ نفر از ایرانیان مبارز در این تظاهرات شرکت کرده و با سردادن شعار به زبان‌های سوئدی و فارسی ضمن افشای چهره سیاه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی، یاد نوید افکاری را گرامی داشته و احکام وحشیانه صدور اعدام توسط حکومت را محکوم کردند. برخی از این شعارها «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «نان، کار، آزادی»، «زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «اعدام‌ها در ایران باید متوقف شوند» بود.

در طول تظاهرات چند سخنرانی انجام شد که سخنرانان ضمن ابراز خشم و نفرت به‌حق از جنایات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بر ضرورت گسترش مبارزات و اعتراضات مردمی برای سرنگونی رژیم سرکوبگر حاکم و مخالفت با اعدام‌های وحشیانه تأکید می‌کردند. سخنرانان بر این واقعیت تاکید می‌کردند که با اعدام نوید افکاری، این او بود که در دل میلیون‌ها مردم ایران جای گرفت و این رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بود که هر چه رسواتر و بی‌آبروتر گشت. همچنین در این سخنرانی‌ها بر وظیفه ایرانیان تبعیدی در رساندن صدای حق‌طلبانه مردم ایران به گوش جهانیان تأکید شد و گفته شد که شرایط هولناک حاکم بر جامعه ما نتیجه حکومت رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و باندهای فاشیستی حاکم است و نباید بگذاریم صدای مردم ایران در این شرایط بحرانی پژواک نیابد.

در یکی دیگر از این سخنرانی‌ها که به زبان سوئدی و توسط رفیق نادر ثانی انجام شد، سخنران ضمن توضیح این واقعیت که رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی یک رژیم وابسته به امپریالیسم می‌باشد و امپریالیست‌ها از طریق این رژیم، سلطه غارتگرانه خویش بر جان و مال توده‌های تحت ستم ایران را حفظ و اعمال می‌کنند. بر این نکته تأکید نمود که برای حفظ چنین شرایطی است که جنایات جمهوری اسلامی و سرکوب وحشیانه توده‌ها و اجرای احکام اعدام انجام می‌شود. رفیق سخنران همچنین اضافه کرد که رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ این شرایط در طول چهل و یک سال گذشته ده‌ها هزار نفر را اعدام کرده است. چرا که این رژیم می‌کوشد به خاطر ترس خویش از جنبش مردمی با اعمال دیکتاتوری و اعدام هر کسی که برای رسیدن به یک جامعه آزاد و فارغ از سلطه سرمایه‌داران و امپریالیست ها مبارزه می‌کند، کارگران و مردم گرسنه و به جان آمده و کمونیست‌ها و مبارزین را به خیال خود ساکت کند و از مبارزه باز دارد.

تعداد زیادی از عابرین سوئدی نیز با تظاهرکنندگان به صحبت و گفتگو پرداخته و از آنها و بنرها و پلاکاردهایشان عکس و گزارش تهیه کردند. آنها ضمن ابراز همبستگی با تظاهرکنندگان و مردم ایران، از رفقا سوالاتی در مورد شرایط کنونی ایران می‌کردند که پاسخ‌های لازم به آنها از طرف رفقا داده می‌شد.

این تظاهرات موفقیت‌آمیز در ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر به پایان رسید.

سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد یکی از فراخوان‌دهندگان این حرکت مبارزاتی موفقیت آمیز بود.

همچنین روز ۱۸ سپتامبر در ادامه حرکات اعتراضی علیه اعدام نوید افکاری گروهی از فعالین سیاسی جریانات مختلف از جمله فعالین چریکهای فدایی خلق، به طرف سفارت‌خانه رژیم در استکهلم رفته و تظاهراتی را برگزار کردند. پلیس سوئد در هراس از خشم تظاهرکنندگان و برای حراست از مزدوران لانه‌کردۀ رژیم در این لانه جاسوسی، جلوی معترضین را گرفته و از نزدیک‌شدن آنها به سفارت‌خانه جلوگیری نمود.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد! زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد!

سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم – سوئد

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰