گزارش تظاهرات در استکهلم علیه اعدام های اخیر

متن کامل با فرمت پی دی اف

در روز شنبه ۱۳ ماه مه ساعت ۶ بعد از ظهر گردهمایی در اعتراض به اعدام های اخیر در ایران به دعوت شورای استکهلم با جمعی از کمونیست ها و آزادیخواهان در منطقه “مدبوریاپلاتسن” استکهلم برگزارشد. این تجمع حدودا ۶۰ نفره با سرودها، شعارهای انقلابی و پخش اطلاعیه و سخنرانی همراه بود. سازماندهندگان این حرکت با توجه به شرایط جاری در ایران، با توجه به شدت یابی فشار بر کارگران و زحمتکشان و زنان، با توجه به این که زندان های ایران از مبارزین انباشته شده و ضرورت حمایت از زندانیان سیاسی و معترضینی که جانشان در خطر اعدام قرار دارد هر چه بیشتر افزایش یافته و با تاکید بر لزوم افزایش حمایت از اعتصابات سراسری کارگران، این تجمع را برگزار کردند. این حرکت اعتراضی در شرایطی برگزار شد که روند اعدام های وحشیانه بویژه در بلوچستان، کردستان، خوزستان و … گسترده تر از قبل گشته است. در صحبت های سخنرانان تاکید می شد که سکوت ما به قیمت جان زندانیان مبارز در بند تمام می شود و ما باید خواست آزادی تمامی زندانیان را باشدت هر چه بیشتر در افکار عمومی فریاد زده و اعدام ها را محکوم کنیم. واقعیت این است که جمهوری اسلامی تمامی این جنایات را برای آن انجام می دهد که توده های تحت ستم را مجبور به سکوت و کرنش در مقابل دیکتاتوری حاکم نماید. اما توده های تحت ستم ایران هر چه مصمم تر از قبل تصمیم گرفته اند که برای پایان نهادن بر ظلم و استثمار و سرکوب و و تمامی رنج های دیگر، قبل از هر چیز باید رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی را سرنگون سازند.

در جریان این تجمع شعارهای “زنده باد سوسیالیسم”، “زنده باد آزادی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و “نابود باد رژیم تروریستی جمهوری اسلامی” با فریاد و خشم سرداده می شد. یک مرد سوئدی به همراه دوستانش بادیدن بنرهای افشاگرانه پرسید در ایران چه خبر است؟ وی سپس با شنیدن توضیحات رفقا گفت مردم ایران با رژیم سرسخت و دیکتاتوری طرف هستند و مبارزه با چنین حکومتی برای سرنگونی آن خیلی نیرو، استقامت و پیکار جویی می خواهد و در این راه برای مردم ما و تظاهرات کنندگان آرزوی موفقیت کرد. رفیق بلوچی با ناراحتی تمام از تشدید سرکوب و اعدام در میان خلق های تحت ستم بحث می کرد، تاکید می کرد که جمهوری اسلامی دشمن قسم خورده خلق های تحت ستم است. در صحبت ها و بحث های دیگر راجع به افزایش اعدام ها رفیقی به انتخاب علی بحرینی مزدور (سفیر ایران در سازمان ملل) به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر این سازمان اشاره کرد و گفت: آنها یی که منتظر هستند که منادیان باصطلاح حقوق بشر این اعدام ها را متوقف کنند حالا باید درسی گرفته باشند و برای تحقق این هدف فقط به نیروی مردم فکر کنند. فعالین چریکهای فدائی خلق ایران با همراه داشتن بنرهای خود و متن های چاپ شده برخی مقالات و نشریات سازمان در این حرکت شرکت داشتند. برخی مقالات بویژه در مورد افشای ساواکی ها و همچنین سخنرانی رفقا در روز زن در کلاب هاوس در میان تظاهرات کنندگان پخش شد. در ادامه این تجمع، بعد از حدود یکساعت جمعیت با بنرها و شعارهای کوبنده به طرف “سلوسن” راه افتاد. در مسیر راهپیمایی دو پسر جوان باخوشحالی از ما پرسیدند شما کمونیست هستید؟ و با اشاره به آرم چریک ها گفتند چه قدر خوب که عکس اسلحه در آرم هست. چرا که بجز با مبارزه مسلحانه سرمایه داری نابود نمی شود. این گردهمایی با شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی” درساعت ۷ و نیم بعد از ظهر به پایان رسید.

نابود باد رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد! ترور شکنجه زندان، نابود باید گردد!

پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد-استکهلم

14 می 2023