گزارش کوتاهی از تظاهرات علیه اعدام‌های اخیر! استکهلم – سوئد

روز دوشنبه ۱۳ جولای ۲۰۲۰، تظاهراتی در اعتراض به احکام اخیر اعدام توسط جمهوری اسلامی و حمایت از مبارزات مردم ستمدیده ایران برگزار شد. در این حرکت مبارزاتی که از ساعت ۵ بعدازظهر شروع و تا ساعت ۶ ادامه داشت، بیش از ۵۲ نفر شرکت داشتند. در طول تظاهرات، به دلیل شیوع ویروس کرونا، پلیس بارها از شرکت کنندگان می خواست که به یکدیگر نزدیک نشوند. در طول این آکسیون چندین سخنرانی به زبان های سوئدی و فارسی انجام شد. سخنرانان ضمن محکوم کردن احکام اعدام میر حسین مرادی ، سعید تمجیدی ، محمد رجبی ، سه جوان معترضی که به اتهام شرکت در اعتراضات آبان ۳۱۸۹ دستگیر شده اند؛ در مورد وضعیت نابسامان اقتصادی مردم رنجدیده و فشار دردناک تورم و گرانی به زندگی کارگران و ستمدیدگان و همچنین علیه انعقاد قرارداد های کلان اقتصادی دولت سوئد با جمهوری اسلامی و حمایت این دولت از جمهوری اسلامی صحبت کردند. در طول این حرکت ، تظاهرکنندگان شعار می دادند: “سرنگون باد رژیم تروریستی اسلامی ایران”، “کارگر زندانی ، آزاد باید گردد” ، “زنده باد آزادی” ، “زنده باد سوسیالیسم” ، “سرنگون باد جمهوری اسلامی” و …

محل تظاهرات با بنر ها و پرچم ها و عکس هایی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی در کشتار بیرحمانه تظاهرکنندگان در آبان ۸۹ تزئین شده بود. فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم با بنر هایی حاوی جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، تصاویر مبارزات مردم در قیام آبان ۸۹ و آرم سازمان ، در این تظاهرات شرکت داشتند که این بنر های افشاگرانه، توجه عابرین را به خود جلب می کرد.

سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم – سوئد ۳۱ جولای ۲۰۲۰