گزارش از تظاهرات ۲۲ سپتامبر در استکهلم!

روز پنجشنبه ۲۲ سپتامبر تظاهرات بزرگی با شرکت جمعی از کمونیست‌ها و آزادیخواهان ایرانی مقیم استکهلم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر برگزارشد. این تظاهرات در حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران که پس از مرگ وحشیانه ژنیا (مهسا) امینی در زمان بازداشت در سراسر کشور اوج گرفته است شکل گرفته بود. تظاهرکنندگان از ساعت ۳ بعداز ظهر در مقابل سفارت دست به تجمع زده و خیلی زود تعدادشان به بیش از ۳۰۰ نفر رسید. تظاهرکنندگان با ابراز خشم شدید قتل ژینا به دست مزدوران جمهوری اسلامی را محکوم نموده، از مبارزات بر حق مردم ما پشتیبانی کرده و بر ضرورت بسته شدن لانه جاسوسی جمهوری اسلامی تاکید داشتند.

درشروع این آکسیون تظاهر کنندگان نفرت خود را با شعار نویسی بر دیوارهای سفارت و انداختن سنگ به داخل سفارت و پاره کردن سیم‌های الکترونیکی در ورودی ” larm “نشان دادند. در این زمان پلیس سوئد برای حفاظت از سفارت و مزدوران لانه کرده در آن وارد عمل شد. گرچه با آمدن پلیس شعار ها کوبنده‌تر شد اما با هجوم پلیس بین آنها و تظاهرکنندگان درگیری پیش آمد و تظاهر کنندگان به عقب رانده شدند و دو تظاهر کننده توسط پلیس دستگیر شدند.

به رغم فشارهای پلیس، این اکسیون با پخش سرودهای انقلابی و سخنرانی ادامه یافت. این شعارها در جریان این حرکت اعتراضی سر داده شد: “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”، “جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده”، “کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد”، “این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد”، “از کردستان تا تهران ستم علیه زنان”، “گشت ارشاد بهانه است کل نظام نشانه است”، “این رژیم ضد زن نابود باید گردد”، “وای به روزی که مسلح شویم” و …

در سخنرانی‌هایی که از سوی برخی از تظاهرکنندگان با گرایشان سیاسی مختلف ارائه شد بر این نکات تاکید می‌شد: زنان دلیر و جسور برگ زرینی را از مبارزات خود که بی نظیر است نشان دادند، این اعتراضات باید میلیونی و سراسری شود،  رژیم در حال آماده کردن بیشتر خودش است. برای دنیای بهتر وسوسیالیسم در تلاش باشیم،  زنده باد مبارزات کارگری در ایران، قتل ژینا، این دختر آزادیخواه را به سمبل مبارزات توده‌ها تبدیل کرد. در شرایطی که مردم یکپارچه برخاسته اند، خامنه ای و رئیسی جلاد می‌خواهند چهره دیگری از ایران به دنیا نشان دهند؛ آنهم در حالی‌که رژیم در حال از بین رفتن است و انقلاب توده‌های گرسنه در راه است.

در جریان این تجمع مزدورهای رژیم از ترس مثل موش در داخل سفارت توسط پلیس سرمایه‌داری محافظت می‌شدند، در حالی‌که مردم قهرمان ایران در شهرها و در کف خیابان درحال جنگ با رژیم برای سرنگونی آن هستند.
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران نیز از زمره شرکت کنندگان در این تظاهرات بودند.

یکی از نکات مهم این تظاهرات این بود که در حین تظاهرات حدود ۲۰ نفر جوان با دو پرچم شیر و خورشید نشان ننگ شاهی وارد شدند و شروع به تحریک کردن و عربده کشی و فحش‌های رکیک به کمونیست‌ها کردند. آنها حتی میکروفون یکی از سخنران‌ها را شکستند که با شعارپر طنین و کوبنده “مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر” و با هوشیاری رفقای کمونیست مجبور به سکوت شدند. از سخنان و حرکاتشان روشن بود که طرفدار سلطنت بوده و شدیدا ضد کمونیست هستند. به رغم این تشبثات، این تظاهرات با سرود انترناسیونال با موفقیت در ساعت ۵ بعد از ظهر  به پایان رسید .

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باد گردد!
پیروز باد مبارزات دلیرانه کارگران و ستمدیدگان در سراسر کشور!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم
۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف