گزارشی از یک حرکت اعتراضی در استکهلم سوئد!

روز یکشنبه ۱۶ اکتبر، ساعت دو و نیم بعد از ظهر در میدان “مدبوریا پلاتسن” استکهلم تظاهراتی در پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و اعتراض به جنایات وحشیانه جمهوری اسلامی در سرکوب این مبارزات برگزار گردید. این تظاهرات با شرکت جمعی از نیروهای کمونیست و انقلابی برگزار شد. 

حدود ۱۲۰ نفر در این آکسیون شرکت داشتند و حرکت با سرود “خون ارغوانها” شروع شد. با توجه به شورش و آتش سوزی در زندان اوین و کشته شدن تعدادی از زندانیان به دست دژخیمان جمهوری اسلامی، تظاهر کنندگان شعار می‌دادند “اوین غرق خونه رژیم سرنگونه” همچنین شعارهای”مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر”، ” این رژیم ضد زن نابود باید گردد” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” نیز سر داد شد.

در جریان این تظاهرات تعدادی از رفقا مبادرت به سخنرانی نمودند که بیشتر سخنرانی‌ها با درود بر زندانیان سیاسی و پشتیبانی از استقامت و پایداری مردم آغاز شد. برخی از سخنرانان با تکیه بر این خبر که خانواده ‌های زندانیان اوین نمی‌توانند با عزیزانشان تماس بگیرند و در شرایطی که آتش سوزی زندان جان آنها را به خطر انداخته است، مهم ترین مساله را دفاع از جان این زندانیان عنوان کردند. آنها خواهان دفاع از حقوق و آزادی زندانیان در شرایطی که فرزندان مردم زیر شکنجه‌های دژخیمان قرار دارند، شدند. 

در برخی از سخنرانی‌ها گفته شد که در شرایط فعلی زنان و جوانان انقلابی با مبارزاتشان خواب را از چشم مزدوران رژیم ربوده اند و مبارزات آنها به ویژه مبارزات زنان بر مبارزات زنان لبنان، عراق و سوریه و کل منطقه تاثیر گذاشته است.

یکی دیگر از سخنرانان که یکی از اهالی کردستان عراق بود مطرح نمود: دولت جمهوری اسلامی کشور عراق را به خانه ترور و جنایت خودش بدل کرده و  امروز  مبارزات علیه رژیم ایران، جهانی شده و حضور جمهوری اسلامی در لبنان، عراق، سوریه نماد استبداد و استثمار وحشیانه  است.

سخنران دیگری تاکید داشت که یک ماه از مبارزات خونین خلق می‌گذرد. کل جامعه را یک خروش انقلابی فرا گرفته تا جایی که رئیس قوه قضائیه ملتمسانه از مردم به پا خاسته تقاضای گفتگو می‌کند؛ و این انعکاس شکست رژیم حاکم است. باید درود گفت به آنهایی که با هزینه کردن جانشان در مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها، بازار و خیابان‌ها یک تحول و جنبش انقلابی را بوجود آورده اند که می‌خواهد جامعه را زیر و رو کند، تحولی که در صورت وجود رهبری طبقه کارگر در جریان خود، می تواند به یک انقلاب کارگری که تحول اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را موجد می گردد، فرا روید. انقلابی که تحول بخش و نجات دهنده کل جامعه از سلطه سرمایه داری خواهد بود.

هواداران چریک‌های فدایی خلق با بنرها و پلاکاردهای خود و همچنین با شعار های: “پیروز باد مبارزات وقفه ناپذیر خلق‌های تحت ستم ایران”، “نان، کار، مسکن، آزادی” و “نه سازش، نه تسلیم، نبرد تا رهایی” فعالانه در این حرکت  شرکت داشتند.  با توجه به گفتگوی رادیو همبستگی با رفیق اشرف دهقانی در روز شنبه ۱۵ اکتبر یعنی روز قبل از این آکسیون، از آنجا که خیلی ازشرکت کنندگان این مصاحبه را شنیده بودند در گفتگوی با رفقا از پاسخ‌های رفیق حمایت کرده و سوالاتی که داشتند را مطرح می‌کردند.

این تظاهرات که در ساعت۲ و نیم بعد از ظهر شروع شده بود با شعار “اوین غرق خونه رژیم سرنگونه” در ساعت ۴ بعد از ظهر با موفقیت  پایان یافت.

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم
۱۷ اکتبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف